Skip to main content

Larsson/Sundin: I dag behandlar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd remissärendet om strukturplan för Husby

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 10:30 CET

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Bo Sundin (M)

I dag, torsdagen den 3 november, fattar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslut om remissvar gällande strukturplanen för Husby.  Strukturplanen har sitt ursprung i de boendedialoger som anordnades 2009-2010 och är ett förslag på hur Husby kan utvecklas.

– Efter 6 månaders dialog med de boende i Husby kring de olika alternativa förslagen om Husbys strukturplan är det dags nu att ta ställning till förslagen.  Jag tror, efter alla våra samtal vi haft med medborgarna om den framtida utvecklingen av Husby, att det är välkommet med bland annat kulturen i centrum och ett större utbud av företag, service och arbetsplatser i centrum, säger Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

– Vi har nu talat med de boende i Husby och lyssnat in vad de tycker om förslaget och nu ska vi sammanfatta deras synpunkter innan vi tar ställning. Det är viktigt att vi utvecklar Husby i dialog med de boende, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Fakta
Strukturplanen för Husby har varit på samråd sedan den 18 maj 2011 och samrådstiden har förlängts vid två tillfällen och har därmed varat i sex månader. Syftet har varit att ge fler Husbybor möjlighet att sätta sig in i frågan samt tycka till om förslaget. I dagsläget finns det två alternativ till förslag; ett mer omfattande förslag där flera centrala gator höjs samt ett förslag där en mindre del av Norgegatan och Trondheimsgatan höjs.

I de boendedialoger som anordnades i Husby 2009-2010 deltog ca 3 500 personer vilket resulterade i 8000 synpunkter. I dialogerna fick de boende tycka till om sitt område utifrån vad som är bra men också vad som behövdes förbättras.  Husby centrum var det område som husbyborna ansåg var i störst behov av förbättringsåtgärder.

För mer information: http://moderaterna.net/joakim/2011/11/03/idag-behandlar-rinkeby-kista-remissvaret-om-husby-strukturplan/ 

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222