Skip to main content

Ljungberg Schött (M)/ Larsson (M)/ Samuelsson (KD): Anhörigstödet utvidgas i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 07:00 CET

Socialroteln, Stockholms stad
Vik. Socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M)
Biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD)

Äldreroteln, Stockholms stad
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

Stockholms stad underlättar för dem som vårdar en närstående. Kommunfullmäktige i Stockholms stad antog igår "Program för stöd till anhöriga 2012-2016". Beslutet innebär att socialnämnden och äldrenämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående.

– Anhöriga utgör ett viktigt stöd i många människors vardag. Det här programmet handlar om att synliggöra de anhörigas insatser men också att de ska veta att det finns stöd att få från Stockholms stad som kan underlätta deras vardag som anhörigvårdare, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Stödet omfattar hela socialtjänstens och äldreomsorgens verksamhet, det vill säga de som vårdar en äldre person, ger omsorg till personer med funktionsnedsättning och för individ- och familjeomsorg.

– Ett viktigt komplement till stadens arbete är de frivilliga krafter som verkar här i Stockholm. I budgeten för 2013 lägger vi 3 miljoner kr särskilt för att anhörigföreningarna ska kunna utvidga sin verksamhet och pröva nya former för att ge stöd till anhöriga, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Anhörigas stöd till sjuka och vårdbehövande närstående kan inte överskattas. Det är därför av största vikt att de själva får det stöd och den hjälp de behöver. Genom beslutet om ett program för anhörigvårdare ska staden säkerställa att detta sker oavsett var i staden man bor, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd.

Bakgrund
I juli 2009 gjordes en förändring i socialtjänstlagen som innebar att socialnämnder ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående. Stödet gäller hela socialtjänstens verksamhet, de som vårdar en äldre person, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Staden har sedan 2010 haft en anhörigpolicy för äldreomsorgen vilken omfattar personer över 65 år. Socialnämnden fick i budget 2011 uppdraget att ta fram en anhörigpolicy utifrån förändringarna i socialtjänstlagen och i tillhörande regeringsproposition. Socialnämnden och äldrenämnden har gemensamt utarbetat ett program för såväl personer över som under 65 år. Resultatet är Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016.

Länk till ärendet som beslutades på fullmäktige: http://insyn.stockholm.se/kf/document/2013-02-18/Dagordning/28/28%20u130017.pdf

Presskontakt
Therez Olsson, pressekreterare (M) Stockholms stad, 076-122 92 00
Markus Nyman, pressansvarig (KD) Stockholms stad, 076 122 99 11

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222