Skip to main content

Ljungberg Schött (M): Stärkt arbete i Stockholms stad för att minska narkotikaanvändning bland ungdomar

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 14:00 CET

Socialnämnden
Marie Ljungberg Schött (M), vik socialborgarråd

I förra årets budget satsade Stockholm stad fem miljoner kr på att minska narkotikaanvändningen bland unga. Flera av stadsdelsnämnderna valde att ta ett helhetsgrepp kring preventionsarbetet för att tidigt upptäcka barn och unga i riskzonen. Socialnämnden fick igår ta del av en rapport om hur stadsdelarna har valt att arbeta med dessa frågor.

– Det är alltid intressant att se resultatet av olika satsningar, särskilt denna som rör en väldigt viktig fråga. Olika stadsdelar har olika utmaningar, i en del stadsdelar finns fler unga som har ett tyngre missbruk, i andra stadsdelar är utmaningen att få ner antalet som testar narkotika. Just därför är det viktigt att arbeta lokalt med frågor som rör narkotikaanvändning, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Information:
Läs mer i ärendet Lägesrapport angående narkotikaprevention bland ungdomar, 2011- 2012
http://insyn.stockholm.se/soc/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=476161

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222