Skip to main content

Ljungberg Schött (M): Stockholm stad startar projekt Vinternatt för utländska hemlösa

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:02 CEST

Socialnämnden
Marie Ljungberg Schött (M), vik socialborgarråd

Stockholm stad förstärker insatserna för utländska hemlösa under vinterhalvåret. Bland annat startas ett nytt projekt med namnet Vinternatt, ett härbärge för utländska hemlösa. Staden utökar även den uppsökande verksamheten och satsar på åtgärder för att fler EU-medborgare ska kunna få arbete.

– Inga människor ska behöva sova utomhus i Stockholm när det är kallt, därför är dessa insatser oerhört viktiga för många utländska hemlösa som inte har någonstans att vara under vinterhalvåret, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Vi förstärker den uppsökande verksamheten under en försöksperiod för att hitta utländska hemlösa och lotsa dem vidare till rätt instanser. Det handlar om att motivera fler till hemresa, men det kan också handla om att ge stöd till människor som utsätts för brott som till exempel människohandel, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Fakta:
Följande kommer att göras:

  • Starta projekt Vinternatt, en nattverksamhet med 40 platser, där de utländska hemlösa kan få nattlogi, mat samt toalett och dusch men även stöd av socialtjänsten.
  • Informationssatsning riktad till socialtjänstens medarbetare och ideella organisationer under våren 2013 om vilka rättigheter EU-medborgarna och tredjelandsmedborgarna har.
  • Stöd till ökad självförsörjningsgrad för hemlösa EU-medborgare via Stadsmissionens verksamhet Crossroads, vilket innebär en översyn av om samarbetet med Arbetsförmedlingen kan fördjupas så att fler EU-medborgare kan få arbete.
  • Utöka Socialjouren och Uppsökarenheten för att förstärka arbetet med att motivera fler till hemresa men även att lotsa människor vidare om de utsätts för brott som till exempel människohandel.

Projekt Vinternatt startar 2012-11-01 och sträcker sig till 2013-04-30. Därefter ska insatserna utvärderas. Insatser till Crossroads kommer att fortsätta även efter projekttidens slut. På socialnämnden den 30 oktober fattas beslut om ärendet.

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222