Skip to main content

Ljungberg Schött (M): Stockholms stad satsar 10 miljoner kronor på förebyggande arbete mot cannabis

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 17:00 CEST

Socialnämnden
Marie Ljungberg Schött (M), vik socialborgarråd

I budgeten för 2013 satsar Stockholms stad 10 miljoner kronor för att förstärka det drogpreventiva arbetet och för att nå fler ungdomar med narkotikamissbruk. Stadsdelarna tillförs medel för att utveckla lokala projekt och Maria Ungdom får ökade resurser.

– Den här satsningen är viktig för att nå de ungdomar som idag är i riskzonen för att fastna i drogmissbruk, men även för att kunna arbeta mer förebyggande så att färre ungdomar testar narkotika, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– I Stockholmsenkäten ser vi att alla stadsdelar har olika utmaningar att hantera. I en del stadsdelar finns fler unga som har ett tyngre missbruk, i andra stadsdelar är utmaningen att få ner antalet ungdomar som testar narkotika. Med ökade resurser kan stadsdelarna arbeta utifrån sina lokala förutsättningar för att minska missbruket, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Maria Ungdom gör redan idag ett bra arbete med att möta ungdomar som har ett missbruk eller som är på väg in i missbruk. Nu förstärker vi Maria ungdom ytterligare, för att de ska kunna nå fler ungdomar men också för att utreda om de kan etablera sig med rådgivning och chatt på internet, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222