Skip to main content

Ljungberg Schött (M): Stora satsningar på socialtjänsten i Stockholms stads budget 2013

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2012 13:30 CET

Socialroteln
Marie Ljungberg Schött (M), vik socialborgarråd

I budgeten för 2013 görs stora satsningar för att utveckla socialtjänsten i Stockholms stad. Arbetet som rör barn och unga förstärks och viktiga satsningar görs för att kunna möta och stötta socialt utsatta människor i staden. 

– Särskilt glad är jag över de riktade satsningar vi gör för barn och unga. Exempelvis att bredband ska ingå i ekonomiskt bistånd för barnfamiljer och för det förebyggande arbetet mot cannabismissbruk bland unga. Vi tillför även 88,2 miljoner kronor till de enheter i stadsdelarna som arbetar med individ- och familjeomsorg. Ett oerhört viktig tillskott för att förstärka barn- och ungdomsarbetet, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Hemlösheten är en fortsatt prioriterad fråga. Vi förstärker budgeten med ytterligare tolv miljoner kronor utöver de 16,5 miljoner kronor som avsattes 2012. Dels för att öppna nya verksamheter för hemlösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, dels för att kunna erbjuda fler av stadens hemlösa ett mer långsiktigt boende. Vi startar även ett uppsökande team som främst ska arbeta med att stödja hemlösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Fakta:
Ett urval av satsningarna i 2013 års budget för socialtjänsten:

  • Individ- och familjeomsorg, stadsdelarna, 88,2 miljoner
  • Två nya härbärgen samt uppsökande team 12 miljoner
  • Fortsatt arbete mot cannabis samt satsning på Maria ungdom 10 miljoner
  • Utbildning socialtjänstens medarbetare 6 miljoner
  • Trygghetssatsning fältare i t-banan 1 miljoner
  • Socialjouren förstärks 3 miljoner
  • Kvinnojoursgaranti samt förstärkt barnkompetens på kvinnojourer
  • Bredband i ekonomiskt bistånd för barnfamiljer 5 miljoner
  • Fortsatt föräldrastödsprogram 10 miljoner
  • Stärkt samverkan mellan skola och socialtjänst 10 miljoner

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222