Skip to main content

Ljungberg Schött (M): Stort intresse för Stockholms stads föräldraträffar

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 13:30 CEST

Socialroteln, Stockholms stad
T.f. socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M)

Förra veckan fick alla föräldrar i Stockholm stad med barn mellan 3 och 12 år en inbjudan till att delta i ABC föräldraträffar. Över 3 000 föräldrar har redan anmält intresse.

– Det är fantastiskt att så många föräldrar redan har anmält sig för att delta i föräldraträffarna som staden erbjuder. Det visar att det finns ett stort behov av att diskutera föräldraskap och dela sina erfarenheter med andra föräldrar, säger t.f. socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Föräldraträffarna riktar sig till alla föräldrar i Stockholms stad med barn mellan 3 och 12 år, just för att forskning visar att den största förebyggande effekten, för att barn inte ska få problem senare i livet, nås om insatserna riktas till hela befolkningen och inte endast högriskgrupper, säger t.f. socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Fakta:
Under år 2012 satsar Alliansen i stadshuset tio miljoner kr på föräldrastödsprogram. ABC föräldraträffar, är ett av dessa program. Det bygger på forskning och handlar om relationer och samspel mellan föräldrar och barn. Deltagarna träffas i närområdet fyra gånger på kvällstid. Träffarna leds av utbildade gruppledare och handlar bland annat om hur man som förälder kan stärka sitt barns självkänsla, främja relationerna i familjen och hantera svåra situationer.

Stockholms stad bjuder in alla vårdnadshavare med barn mellan 3 och 12 år i Stockholm. Det är kostnadsfritt att delta, och man kan gå flera från samma familj. Erbjudandet gäller också alla bonusföräldrar.

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29~222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222