Skip to main content

M i Stockholm: Ett första händelselöst år med Peter Eriksson (MP)

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2017 10:33 CEST

Imorgon är det Kristi himmelfärdsdag och de flesta av oss är lediga. Men det är också precis ett år sedan Peter Eriksson (MP) tillträdde som bostadsminister och Moderaterna i Stockholms stad skrev ett öppet brev till honom. Något svar har vi dessvärre ännu inte fått.

- Att det idag byggs relativt mycket i Stockholm och Sverige är ett resultat av Alliansens politik och den pågående högkonjunkturen. Den främsta satsningen från den rödgröna regeringen har handlat om byggsubventioner för hyresrätter. Efter tre år har dock inte en enda hyresrätt med detta stöd byggts i Stockholm. För mig betyder det att regeringen och bostadsministern inte lyssnar till de faktiska utmaningar som Stockholmsregionen har, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- När Peter Eriksson tillträdde som bostadsminister för ett år sedan passade jag på att skriva ett brev till honom. Det är många viktiga frågor som ligger på hans bord, och bostadsbyggandet är särskilt viktig för en starkt växande region som Stockholm. Men då krävs ett verklighetsanpassat regelverk som faktiskt möjliggör bostäder i täta stadsmiljöer. Jag hoppas att Peter Eriksson väljer att svara på mitt brev, och förklarar vilka insatser som regeringen avser sätta in, fortsätter oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Det enklaste sättet för bostadsministern att visa handlingskraft och vilja vore att se till att Statens Fastighetsverk omvandlar sina fastigheter på Riddarholmen till bostäder. Då skulle vi få till hundratals nya bostäder i ett av Stockholms allra bästa lägen. Från Moderaterna i Stockholms stad har vi även föreslagit att Centralbrons biltrafik ska grävas ned så att Riddarholmskanalen åter kan öppnas upp. Det skulle öka tillgängligheten till Riddarholmen och därmed möjliggöra ytterligare bostäder på platsen, avslutar oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Det öppna brevet till bostadsminister Peter Eriksson (MP) som pdf-fil nedan.

Så skulle Riddarholmskanalen kunna se ut. Förslaget framtaget av Utopia Arkitekter.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument