Skip to main content

M: Jobbpaket för fler i jobb i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 11:00 CEST

100 000 nya jobb har skapats och arbetslösheten har sjunkit i Stockholm sedan 2006. Nu vill vi ta nästa steg. Jobben behöver komma fler unga och utrikes födda till del. Därför presenterar vi nu Jobbpaket för fler jobb i Stockholm med konkreta förslag för hur vi får fler människor i jobb, främst med fokus på unga och utrikesfödda.

- Fortfarande finns det unga i Stockholm som vill arbeta men som saknar ett jobb. Därför vill vi införa helgjobb för unga och bredda jobbtorgens målgrupp så att ännu fler får möjlighet till ett jobb. Att komma till ett jobb med kollegor och gemenskap, om bara några timmar i veckan, är bättre än att leva i utanförskap, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Nya siffror från Sweco, beställda av Stockholms stad, visar att utanförskapet har minskat, i alla delar, sedan 2006. Andelen ungdomar mellan 20-29 år som försörjer sig genom bidrag, har minskat från 8,1 till 5,3. Fler unga har ett jobb, men det finns mer kvar att göra.

- Unga behöver goda förebilder och möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, inte minst unga utan egna kontakter. Därför satsar vi på stärkt självkänsla, mer sommarjobb och företagande redan i skolan. Kampen mot arbetslösheten börjar i skolan, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd i Stockholms stad.

Samtidigt finns det flera jobbskapande reformer som höjda skatter på arbete, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, avskaffad RUT och nedlagd Bromma flygplats som de rödgröna föreslår som kommer att slå hårt särskilt hårt mot Stockholms unga och utrikesfödda.

- Skattehotet mot Stockholm är i högsta grad på riktigt. På kort sikt handlar det om skattehöjningar på över 11 000 kronor utslaget per hushåll för regionen. Då har vi bara räknat på Socialdemokraternas förslag. Det är en jobbfientlig politik, säger Sten Nordin (M).


Sammanfattning av Jobbpaket för fler jobb i Stockholm

Helgjobb för Stockholms unga
Försök med helgjobb till 16-19 åriga ungdomar.

Kvalitetsintyg för sommarjobbare

Ett CV från Stockholm stad ska väga tyngre än idag.

Sommarjobbsförmedling

Portal där vi samlar sommarjobb från kommunen och privata företag

Jobbförebilder

Stärkt självförtroende med träff med jobbförebilder och matchningsstöd på potential.

Stockholmsutmaningen

Uppmana företag att utöka sitt samhällsansvar för att ge unga jobb.

Ung företagssamhet i grundskolan

Uppmuntra och sporra fler unga till företagsamhet.

Utvidga Jobbtorgens uppdrag

Inkludera personer som tidigare ansetts ha för liten arbetsförmåga chansen till jobb och studier.

Fler jobb till utrikes födda kvinnor

Säkra den riktade satsningen på att få särskilt utrikes födda kvinnor i jobb.

Bli Sveriges mest företagsvänliga stad

Gå från plats 22 till plats 1 i Svenskt Näringslivs ranking.

Tillstånd med tidsgaranti

Införa maxtider för hur lång tid det ska ta att få ett tillstånd från staden.

Presskontakt
Moderaterna i Stockholm stads pressjour 08-508 29 222.


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222