Skip to main content

​M: Lärarna behöver högre löner - inte politisk propagandafilm

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 09:56 CET

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har gjort den lägsta skolsatsningen på tolv år. Ändå slösar S fem miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på filmkampanjen "When you are lärare”, som ska motarbeta krisbilden. Skolborgarrådet Olle Burell (S) menar att det ska visa lärarnas betydelse. Moderaterna misstänker att miljonrullningen snarare är igångsatt för att rädda skolborgarrådets anseende.

- Socialdemokraterna försöker att använda stockholmarnas medel för att mildra den kritiska bild som framkommit av skolan. I själva verket är deras satsning på skolan den lägsta på tolv år. Det Stockholms elever behöver är en satsning på lärare genom högre lärarlöner, karriärtjänster och minskad administration. Moderaterna vill prioritera skolan genom att satsa just på skolan. Så länge avhoppen från lärarna i Stockholm är större än nyanställningarna ska varenda krona användas till skolans innehåll. Fem miljoner till en kampanj är inget annat än slöseri, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- Det är oerhört förvånande S väljer att göra en kampanjsida istället för att besvara den massiva kritik som riktas från oppositionen, lärarna och lärarfacken. Jag är också starkt kritisk till att S använder både skattemedel och utbildningsförvaltningen för sin politiska opinionsbildning, avslutar Anna König Jerlmyr, (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222