Skip to main content

​M miljonsatsar för trygga skolgårdar

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 09:15 CET

Den senaste tiden har allvarliga trygghets- och sanitetsproblem på Stockholms skolgårdar rapporterats. Skolgårdar används som boplatser av människor som uträttar sina behov i skolmiljön och lämnar kvar skräp. Problemen är utbredda runt många av stadens skolor. Vid Sverigefinska skolan har det rapporterats om särskilt allvarliga problem där en elev även stuckit sig på en kvarlämnad kanyl. Föräldrarna på skolan har protesterat och krävt åtgärder från staden. För att ta krafttag mot problemen på Stockholms skolgårdar lanserar Moderaterna en satsning på 7 miljoner mer i sin budget för 2018 på riktade resurser för trygghet på skolgårdar.

- Situationen är extrem. Det är djupt ovärdigt att elever och föräldrar i Stockholm behöver oroa sig för sprutor, avföring och människor som sover på elevernas skolgårdar. Skolgårdar ska präglas av lärande, trygghet och glädje för barnen. Problemen har tillåtits växa under flera år. Staden måste agera nu med långsiktiga resurser riktade till de skolor där problem uppstår innan de sprids ännu mer, säger Joel Laurén (M) gruppledare Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Satsningen ”Trygga Skolgårdar” innebär en förstärkning med 7 miljoner kronor mer, till att anlita väktare för att långsiktigt arbeta förebyggande mot bosättningar och sovplatser på utsatta skolgårdar.

- Det räcker nu, vi anser att vi måste verka långsiktigt och beslutsamt mot problemen. Med riktade medel i vår budget vill vi stärka upp trygghetsresurser runt utsatta skolgårdar. Väktare ska kunna rondera regelbundet i miljöer där personal, föräldrar eller elever rapporterat om problem och ingripa innan sovplatser får fäste. Det ger en garanti till elever och föräldrar att staden långsiktigt investerar i tryggheten runt deras skolor, säger Joel Laurén, (M) gruppledare Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222