Skip to main content

​M: Mindre biltrafik kräver realistiska lösningar

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 14:18 CEST

Majoriteten i Stockholms stad har idag presenterat nya förslag för att nå Vision City 2030, en vision för ett levande city. Vi moderater välkomnar ett samlat grepp för att förbättra trafiksituationen och minska biltrafiken i Stockholms city, men menar att majoriteten saknar konkreta och realistiska förslag. 

- Förslaget kommer inte att leda till att 57 procent av trafiken försvinner som majoriteten tycks tro, utan istället orsaka värre trängsel i innerstan. Vi moderater vill ha färre bilar i city, men för det krävs lösningar som får människor och företagens vardag att fungera, säger oppositionsborgarrådet i Stockholms stad, Cecilia Brinck (M).

- Majoriteten har inga svar på hur framkomligheten för nyttotrafiken ska säkras. Butiker är beroende av varutransporter och att kunderna kan ta sig fram. Handeln, kaféerna och restaurangerna är livsnerven i Stockholms city. Det behövs hållbara, kostnadseffektiva och fungerande transporter för att de inte ska slås ut, säger Cecilia Brinck (M),oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- Våra förslag för att minska biltrafiken i city är att bygga Förbifarten och Östlig förbindelse. Det är så vi kan få en stad med god framkomlighet för alla. År 2030 kommer inte heller Stockholms bilpark se ut som idag, utan var förändrad. Den tekniska utvecklingen skapar tystare bilar som är hållbara ur klimatsynpunkt, avslutar oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Cecilia Brinck (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222