Skip to main content

(M): Moderat samling för kunskap

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 07:15 CEST

Moderaterna i Stockholms stad kommer under hösten att införa en skolkomissionen under namnet - Samling för kunskap. Kommissionen består av olika professioner inom skola och utbildning. Kommissionens uppdrag är att ta fram förslag för att stärka likvärdigheten i utbildning i Stockholm. Arbetet leds av Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Stockholms skolors utveckling går åt fel håll. Som stadens största oppositionsparti ska vi göra en rejäl genomlysning för att se till att Stockholms elever får den bästa utbildning oavsett var i staden de bor, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Det finns idag 130 000 elever i stadens skolor. Det finns därmed 130 000 goda skäl till att stärka utbildningen. Vi vet att betygsresultaten skiljer sig åt mellan stadsdelarna, det accepterar vi inte. Utan vi behöver gå till botten med varför det ser ut som det gör och dessutom stärka pedagogerna i deras arbete, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Bostadssegregationen är en anledning till de olika resultaten i skolan, därför spelar det fria skolvalet en avgörande roll när eleven får välja skola och inte är bunden till sin bostadsort. Det vi ska göra är att stärka alla skolor i Stockholm och definitivt inte begränsa det fria skolvalet som nuvarande skolborgarråd vill göra, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).


Om Samling för kunskap

Innehåll:

Stärka det pedagogiska innehållet

 • Se över rektorers och lärares kringuppgifter, i huvudsak administration, som stjäl tid från det pedagogiska arbetet vilket skapar en stressig och otillfredsställande arbetssituation för dem.
 • Stockholms stad behöver rekrytera 1 000 lärare per år de kommande tio åren. Samtidigt visar en undersökning från Lärarförbundet i Stockholm att 40 procent av deras medlemmar inte tror att de kommer att jobba inom läraryrket fram till pension.
 • Lärarbristen är som tydligast där lärarna behövs allra mest – i socioekonomiskt svaga områden. 42 procent av lärarna märker av lärarbristen i ekonomiskt svaga områden, jämfört med 26 procent av lärarna i socioekonomiskt starka områden.

Nå en ökad likvärdighet i Stockholms stads skolor

 • Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby är de stadsdelar med minst andel avgångna elever med behörighet till nationella program på gymnasiet
 • Östermalm, Norrmalm, Södermalm, Kungsholmen och Bromma är de stadsdelar med flest andel avgångna elever med behörighet till nationella program på gymnasiet.
 • Elevernas rörlighet varierar beroende på var i Stockholms stad man bor. I Rinkeby-Kista går endast 60 procent av eleverna i skola i den egna stadsdelen medan motsvarande siffra för Södermalm är ca 90 procent.

Stärka särskilt stöd för elever i behov

 • Idag screenas endast 25 procent av alla barn i Sverige i övergången mellan förskola och skola. Samtidigt bedöms 5-8 procent av alla barn ha dyslexi samt 5-7 procent av alla skolelever någon neuropsykiatrisk diagnos.
 • Stor brist på specialpedagoger, något som i förlängningen får konsekvenser för dessa elever som har behov av specialpedagoger.
 • Många skolor vittnar idag om att Stockholms system för bedömning av tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd är krångligt och leder till att skolan inte alltid får täckning för de faktiska kostnaderna de har för att möta elevens behov.

Hur vi kan dra nytta av digitaliseringen i skolan

 • Stockholm och stockholmarna är bland de mest digitaliserade i världen och allt mer av vår handel, myndighetskontakter och annan service sker idag ditigalt. En stor del av Stockholms arbetsmarknad kretsar också kring detta.
 • Skolan ligger tyvärr efter i utveckling inom digitalisering, en del i detta grundar sig i att lärarnas inte fått möjlighet till fortbildning inom området.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222