Skip to main content

M: Nej till S-förslaget om försörjningsstöd till avvisade

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 14:18 CEST

Den S-ledda majoriteten i Stockholms stad beslutade den 27 september om reviderade riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd. De reviderade riktlinjerna innebär att individer som har barn men har nekats uppehållstillstånd kan ges möjlighet till ekonomiskt bistånd. Moderaterna lovar att återta beslutet vid ett maktskifte 2018 med anledningen att beslutet endast leder till att skapa parallella samhällen.

- Vi ska inte bygga upp parallellsamhällen i Sverige. Att ge bistånd till personer som fått avslag på asylansökan inger falska förhoppningar och försvårar för barnen. Det finns många frågor för Socialdemokraterna att besvara i samband med förslaget. Försörjningsstöd är utformat som en kortsiktig insats, men i och med att det ska betalas ut till personer som undanhåller sig avslagsbeslut saknas möjligheter att ställa krav på aktivering. Om det inte går att ställa krav på jobb eller studier är det uppenbart att förslaget leder till en fattigdomsfälla och legitimerar att människor undanhåller sig myndigheternas beslut, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Socialdemokraterna hävdar att barnens bästa är att befinna sig i ett skuggsamhälle, där de tvingas leva gömda. Men det här beslutet grundar sig inte på barnens bästa. Barn ska inte levda gömda utan medborgarskap och uppehållsrätt i Sverige. Den socialdemokratiska regeringen är tydlig med att myndighetsbeslut om avslag ska respekteras, men i Stockholm ser vi istället en socialdemokrati som gör tvärtemot vad som sägs nationellt, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222