Skip to main content

M: ​Nu måste mañanapolitiken ta slut i Stockholms stadshus

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 13:17 CEST

Idag presenterar den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad sin budget för 2018. Moderaterna anser att satsningarna från majoriteten inte täcker upp underskotten på flera områden. Samtidigt ökar skillnaderna i kunskapsresultat, arbetslöshet och otrygghet mellan innerstad och ytterstad.

- Socialdemokraterna har lyckats med konststycket att rasera företagsklimat, skapa underskott i skolor och öka arbetslösheten mitt under brinnande högkonjunktur. Samtidigt har Socialdemokraterna byggt ett historiskt högt skuldberg, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Det här är en klassisk valbudget där majoriteten försöker få det att framstå som att de lägger fram stora satsningar. Men läser man tidigare budgetar och prognoser är det tydligt att det är tilldelning av medel som varit planerade sedan länge eller så täcker de endast upp underskotten, det gäller särskilt på skolområdet. Det jag saknar är de stora reformerna som kan skapa fler jobb till de långtidsarbetslösa och nyanlända och på riktigt höja kunskaperna bland Stockholms elever, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). 

- Socialdemokraterna bedriver en mañanapolitik. De skjuter Stockholms problem framför sig, på nästa generation som istället behöver betala av skulden och räntorna med framtida skattepengar. Nu måste vi lämna siestapolitiken bakom oss och ta tag i Stockholms trygghets- och integrationsutmaningarna på riktigt. Moderaterna går till val på en kunskapsdriven arbetslinje, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).


Trygghet

Under 2017 har 96 skjutningar skett i Stockholm, antalet polisanmälda brott har ökat med 37 procent på tre år och enligt stadens trygghetsmätning är var fjärde person i utsatta stadsdelar orolig eller avstår helt från att gå ut kvällstid.

Imorgon den 12 oktober håller Husbys handlare stängt som en protest för att de utlovade väktarna inte finns på plats i Husby, trots löfte från S-majoriteten i december 2016. Dessutom har en polisstation lagts ner och ännu är ingen ny på plats i Rinkeby.

Ekonomi

Stockholms stads låneskuld ökar kraftigt. Prognosen är att stadens skuld kommer att uppgå till 100 miljarder kronor till 2020. Sveriges Kommuner och Landsting prognostiserar att tillväxten i skatteunderlaget, som är det som finansierar kommunernas verksamheter, sjunker kraftigt från 2018 och upphör helt 2019. Sedan 2014 har Socialdemokraterna kraftigt drivit upp kostnadsläget i stadens verksamheter, vilket gör att det inte finns några marginaler i stadens ekonomi när skatteunderlagstillväxten viker. Risken är därför överhängande för skattehöjningar eller nedskärningar. I budgeten för 2018 saknas helt krismedvetenhet om detta.

Bostäder

Socialdemokraternas löfte om 80 000 nya bostäder till 2025 innebär ingen förändring för det långsiktiga målet om 140 000 bostäder till 2030.

  • Socialdemokraterna lovade att korta bostadskön. Sedan valet har den istället vuxit med nästan 120 000 personer, och det tar nu 2,5 år längre i snitt att få en hyresrätt via bostadskön.
  • Socialdemokraterna lovade att korta handläggningstiderna för detaljplaner. Sedan valet har planprocessen blivit fem månader längre.
  • Staden har ett lagstadgat krav på sig att handlägga bygglovsärenden inom tio veckor. Socialdemokraterna uppfyller detta till endast 90 procent, vilket innebär att hundratals bygglov varje år inte hanteras inom lagens ramar.
  • 2015 skulle allmännyttan bygga 1 500 hyresrätter. Det blev 1 163 stycken.
  • 2016 skulle allmännyttan bygga 1 900 hyresrätter. Det blev 935 stycken.

(Källa: Sweco, Nybyggnadsregistret)

Skolan

Resurserna för Stockholms skolor har minskat under hela mandatperioden, hälften av alla Stockholms skolor har stora underskott att täcka. Vilket framförallt är ett resultat av 2017 års budget som var den stramaste skolbudgeten på 12 år. De nya satsningarna kommer bara att fylla hålen av underskott.

Stadens revisorer slår ner på att det finns utvecklingsbehov vad gäller ökade kunskapsskillnader i skolan, de åtgärder som den socialdemokratiskt ledda majoriteten infört har inte varit tillräckliga enligt revisorernas granskning.

Trots att en stor del av resurserna till skolan har som mål att kompensera för socioekonomiska skillnader, sker inga tydliga långsiktiga förbättringar av resultaten. Skillnaderna mellan stadsdelar kvarstår, i vissa skolor går knappt hälften av eleverna ut grundskolan med gymnasiebehörighet.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222