Skip to main content

​M: Oacceptabelt med skenande kostnader för konsulter

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2017 10:13 CEST

Över en tioårsperiod har konsultkostnaderna inom socialtjänsten ökat med 9000%, men det är sedan 2014 som kurvan rusar i höjden och kostnaderna skenar. Detta är en stark signal om att något är allvarligt fel. Moderaterna i Stockholms stad har en rad förslag för att förbättra situationen inom socialtjänsten, som att se över lönerna och anställa fler administratörer som avlastar socialsekreterarna.

- Stockholms stad måste bli en bättre arbetsgivare, så att människor vill arbeta inom socialtjänsten. Den S-ledda majoriteten har helt misslyckats med att skapa trygga och rimliga arbetsförhållanden. Nu måste majoriteten ta ansvar för och få stopp på de skenande kostnaderna för inhyrda konsulter, säger Andréa Ström, vice ordförande i socialnämnden i Stockholms stad.

- Vi Moderater tog initiativ till en handlingsplan innan valet 2014, men nu behöver vi se ytterligare förbättringar. Konsulter ska vara en kortsiktig lösning, inte en permanent. Istället behöver administratörer anställas så socialsekreterarna kan avlastas. Lönerna för socialsekreterarna behöver vara sådana att tjänsterna blir attraktiva. Stöd och handledning ska vara en självklarhet för de som arbetar med samhällets mest utsatta, avslutar Andréa Ström, vice ordförande i Stockholms stad.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222