Skip to main content

M satsar på att stärka elever i behov av särskilt stöd

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2017 08:06 CET

Moderaterna i Stockholms stad satsar 35,6 mkr mer för att stärka elever i behov av särskilt stöd i sitt budgetförslag för 2018. Satsningen ska gå till att utöka insatserna för fler speciallärare och specialpedagoger till grundskolan.

- Alla elever ska få rätt till stöd för att nå sin fulla potential. Vi moderater satsar på en skola där alla elever kan komma till sin rätt oavsett förutsättningar. Det allra viktigaste för barn med svårigheter i skolan är att de upptäcks tidigt, säger Anna König Jerlmyr (M) gruppledare och oppositionsborgarrådet.

- Barn ska inte under sin skolgång känna förtvivlan på grund av att behoven inte har upptäckts i tid eller på grund av avsaknaden av rätt stöd. Tyvärr ser vi att hälften av de kommunala grundskolorna går med underskott och att skolor har tvingats till att spara, då är det främst specialresurserna som prioriteras bort, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Om Moderaternas satsningar för en skola där alla elever ska få rätt till stöd för att nå sin fulla potential:

    • Utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd 8,0 mkr
    • Utredning läs- och skrivgaranti 1,0 mkr
    • Utredning kartläggning av i behov av särskilt stöd vid övergång mellan förskola och skola 1,0 mkr
    • Fler speciallärare och specialpedagoger i grundskolan 18,0 mkr

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222