Skip to main content

M: ”Skolan är Socialdemokraternas största löftessvek”

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2017 10:22 CEST

Stockholms stad rasar i Lärarförbundets rakning Bästa skolkommun från plats 95 till plats 130 av landets 290 kommuner. Inom kategorin resurser till utbildning förlorar Stockholms stad sin första placering från tidigare år och rasar nu till plats 21 i årets mätning. Moderaterna vill nu satsa mer på skolan för att vända den här trenden. 

- Skolan är Socialdemokraternas största löftessvek. De lovade i valet 2014 att de skulle höja skatten och att skattehöjningen skulle gå till skolan. Skatten har de höjt med över 1,4 miljarder. Men satsningarna på skolan är inte i den storleken, varken i budgeten för 2018 eller något enda tidigare år. Tvärtom genomförde Socialdemokraterna den lägsta skolsatsningen på tolv år i budgeten för 2017, vilket har resulterat i underskott och riskerar att leda till uppsägningar om inget görs. Det är ett stort svek mot Stockholms elever och alla stockholmare, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Framförallt är jag kritisk till att Socialdemokraterna saknar en skolpolitik med fokus på kunskap. De försöker göra ett stort nummer av att fortsätta med de skolinvesteringar Alliansen planerade och av att de ger skolorna ett resurstillskott nästa år som nätt och jämnt täcker inflationen. Men det räcker inte. För det första behöver skolan prioriteras högre än så, för att kompensera för de stora skolunderskott som underfinansieringen 2017 har medfört. För det andra behöver skolpolitiken i Stockholm handla mindre om pengar och mer om situationen i klassrummen. Vi moderater har förslag på treterminssystem, att attraktiva skolor ska få öppna filialer i ytterstaden, utbyggd förstelärarreform, förlängd undervisningstid och mycket mer. Men Socialdemokraterna säger ingenting om skolans uppgift och lärarnas arbetssituation, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Det är oroväckande att Stockholm stad befinner sig på plats 254 av 290 kommuner gällande andel elever som fullföljde sin gymnasieutbildning inom tre år. Sjunkande resultat innebär att färre elever når kunskapsmålen och därmed möjligheten att forma sin egen framtid. Det här är ett bottenbetyg för Socialdemokraterna. Satsningar på skolan lyser med sin frånvaro, säger Cecilia Brinck (M), gruppledare för utbildningsnämnden.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222