Skip to main content

​M: Skriande underskott i skolornas budget med S politik

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2017 12:06 CEST

I den nya tertialrapporten för utbildningsnämnden uppvisas stora underskott. Detta efter att den socialdemokratiskt ledda majoriteten har gjort den lägsta skolsatsningen på tolv år. Nu visar siffrorna ett sammanlagt underskott på över 121 miljoner kronor i utbildningsbudgeten.

- Den S-ledda majoriteten har ingen kontroll över kostnaderna. I vår budget har vi räknat med sådant som ökade lönekostnader och utgått från schablonhöjningar som är realistiska. Vi satsar dubbelt så mycket på skolan och hade därför klarat att ha en budget i balans, säger Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- Skolborgarrådet Olle Burell (S) talar gärna om hur viktig skolan är, men när det kommer till verkligheten visar siffrorna svart på vitt hur Socialdemokraterna i Stockholms stad sviker skolan. Med den lägsta skolsatsningen på tolv år kan inte resultatet bli något annat än det vi ser: underskott och en pressad situation för skolorna, säger oppositionsborgarrådet i Stockholm Cecilia Brinck (M).

Fakta:

  • Prognosen visar att det sammanlagda underskottet för Stockholms stads skolor i egen regi uppgår till 121,5 miljoner kronor.
  • Enbart för skolskjutsen visas ett underskott på 88 miljoner kronor.
  • Schablonbeloppet, det bidrag som varje skola får per enskild elev, fick för år 2017 den minsta höjningen på 12 år. Schablonbeloppet tog knappt höjd för inflationstakten och skapade inte utrymme för hyreshöjningar eller lärarlöneökningar. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222