Skip to main content

(M): Vi kan inte ge upp otrygga områden

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 11:50 CET

Aftonbladet skriver den 4 februari om polisens rapport över Stockholms läns farligaste områden. Rinkeby/Tensta förekommer bland annat i rapporten. Under våren har Moderaterna besökt berörda företrädare som lokalpolis och organisationer som arbetar med ungdomar för ett tryggare Stockholm med anledning till det ökade våldet.

- I polisrapporten om Rinkeby/Tensta står det att polisen undviker att ingripa om det är ett lågprioriterat ärende eftersom polisbilar blir omringade och polisen angripna. Alla förlorar på detta, både polisen som inte kan göra sitt arbete och boende som inte får hjälp. Vår stad ska vara trygg för alla som bor här och då krävs åtgärder, vi kan inte ha ett samhälle där vi ger upp områden som är otrygga, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Främst behöver vi ett långsiktigt arbete för att minska segregationen och utanförskapet. Vi behöver fler jobb, en bättre skola och högre krav på egen försörjning. Men vi behöver också åtgärder som ger effekt här och nu, säger Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta.

- Polisens närvaro måste förstärkas och upprätthållas över tid. Punktinsatser räcker inte. Det är skandal att Södra Järva står utan ett poliskontor. Vi behöver en lokalt förankrad polis som utreder fler brott, utökad kameraövervakning, tätare och bättre samarbete mellan kommunen och rättsvårdande myndigheter samt en större satsning på sociala insatsgrupper både för yngre personer som riskerar hamna i brottslighet och för äldre som vill avsluta sin brottskarriär, avslutar Ole-Jörgen Persson (M).

Vanligt förekommande problem i Rinkeby/Tensta enligt Aftonbladet:

  • Det finns just nu cirka 500 multikriminella personer i området som är mer eller mindre sammansatta.
  • För att behålla makten i området begår de kriminella alla olika möjliga typer av brott. Rån, bilbränder och bostadsinbrott är vanligt förekommande.
  • Skjutningar på allmän plats har i flera fall lett till att förbipasserande har skadats.
  • Området är sedan många år en central punkt för narkotikahandel i Stockholmsregionen.
  • Rättsskipning mellan kriminella och icke kriminella förekommer med inslag av våld och "bötning".
  • Det ska även finnas problem med illegal spelverksamhet och insmugglade och stulna varor som säljs hos lokala näringsidkare.
  • Boende har anpassat sig till situationen och undviker torg och andra platser på kvällstid.
  • Personer med judisk tro undviker enligt uppgifter till polisen Rinkeby och Tensta och kristna kvinnor undviker Rinkeby centrum av risk att bli trakasserade av muslimska män.
  • Unga muslimska kvinnor åker till Stockholm City när de vill använda vissa kläder då det aldrig skulle vara aktuellt att gå klädd så i området.
  • Här förekommer ofta öppet stöd för våldsbejakande religiöst extremistiska personer eller organisationer och det ska finnas ett stort antal sympatisörer boende i området. Även lokaler där det kan misstänkas att våldbejakande budskap förmedlas.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222