Skip to main content

M: Vi vill bygga ihop våra cykelnät för bättre framkomlighet

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:08 CEST

I dag, måndag den 6 september, bjöd moderata företrädare för sex kommuner i Stockholms län, in till pressträff om utvecklat cykelnät.

Cykeltrafiken mellan Stockholm, Lidingö, Nacka, Danderyd, Solna och Sollentuna sker genom ett antal stråk. För att göra det mer attraktivt att pendla mellan kommunerna vill Moderaterna se över länkar som slutar på ena sidan kommungränsen, identifiera länkar som ”fattas” på båda sidor kommungränsen samt öka standarden längs befintliga stråk.

 

– För att nå fortsatt framgång i Stockholms cykelplanering måste vi fokusera ännu mer på pendlingscyklister och arbetsresor. Vi vill därför förbättra sammankoppling mellan våra kommuners cykelnät, säger Ulla Hamilton (M) miljö- och trafikborgarråd.

– Vi ser i dag att många solnabor väljer att pendla till och från jobbet med cykel. Därför ska vi ha cykelstråk som är både tillgängliga och säkra och jag tror att många uppskattar att vi nu knyter ihop regionen ytterligare med förbättrade cykelbanor. Det ger solnaborna och övriga i regionen möjlighet att välja cykel framför bilen, säger Lars-Erik Salminen (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna.

– Tillsammans med Stockholms stad vill vi underlätta för cyklister att resa till och från Lidingö, säger kommunstyrelsens ordförande i Lidingö Paul Lindquist (M). Allt fler väljer att cykla till arbetet och då måste vi tillhandahålla en bättre infrastruktur för dem.

– Bra cykelförbindelser mellan Danderyd och Stockholm ligger inte bara i våra två kommuners intressen. Varje dag passerar massor av cyklister från norrortskommunerna genom vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande i Danderyd Gunnar Oom (M).

– Cyklandet mellan Nacka - Stockholm kan bli mycket smidigare med dessa åtgärder. Genom Danvikslösen kan vi sedan om några år radikalt förbättra för cyklisterna, säger kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Erik Langby (M).

 

För detaljerade kartor över cykelstråken i Nacka, Lidingö, Danderyd och Solna: kontakta Sara Dennås på sara.dennas@moderat.se eller 0768-447434.

 

Exempel på åtgärder som kan förbättra cykeltrafiken mellan kommunerna:

• Förbättrad renhållning, röjning av buskar/träd och vinterväghållning. Det är av stor vikt att stråken röjs sammanhängande. Viktigt också med beredskap för sandupptagning vid barmarksperioder under vintern.

Hornsbergs Strand

• Breddning av befintlig cykelbana för bättre säkerhet och framkomlighet. Utvecklingen av cykeltrafiken har lett till att dagens sektion inte räcker till.

Torsgatan

• Översyn av trafiksignalerna på sträckan för bättre anpassning till cykeltrafik och om möjligt skapa grön våg.

Stadsgårdsleden

• Breddning av cykelbanan samt trafiksäkerhetshöjande åtgärd i korsningen med Tegelviksslingan.

Värmdövägen/Danvikslösen

• På några års sikt kan vi radikalt förbättra hela trafiksituationen i mötet mellan Stockholm och Nacka i det vi kallar Danvikslösen.

• När Värmdöleden om ett antal år kan läggas in i tunnel genom Henriksdalsberget och Henriksdals trafikplats helt görs om och Hammarby Sjöstad byggs färdigt i denna del får cykeltrafiken en mycket bättre utformning. Detta genom att cykeltrafiken från Nacka leds fram genom Lugnet och Hammarbyhamnen i anslutning till den nya esplanaden Lugnets Allé.

Sturegatan

• Översyn av trafiksignalerna för att om möjligt skapa grön våg anpassad för cykeltrafik.

• Skärpt övervakning då det förekommer frekvent uppställning av fordon på cykelbanor och i cykelfälten på sträckan.

• Ombyggnad av cykelpassagen över Valhallavägen för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Gäller främst för sydgående cykeltrafik.

Lidingö

• Ny gång- och cykelväg från Islingeviken till Lidingöbron.

• Ny gång- och cykelväg längs stranden från Dalénum till Lidingöbron.

• Upprustning av befintliga gång- och cykelvägar.

Roslagsvägen

• Översyn av trafiksignaler i form av detektering för bättre funktion och framkomlighet för cykeltrafik.

Åminnevägen (Roslagsvägen)

• Ny beläggning samt breddning av cykelbanan mot Bergshamra.

Danderyds sjukhus

• Anläggning av gång- och cykelväg längs Mörbygårdsvägen.

 

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.