Skip to main content

​​Majoriteten mörkar otryggt boende för ensamkommande

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2016 16:21 CET

Igår beslutade den rödgrönrosa majoriteten i socialnämnden om att inhyra lokal för asylboende för ensamkommande barn och unga i Tullhuset på Blasieholmen. Oppositionen underrättades inte om platsen för boendet precis förrän innan beslutet togs. Trots upprepade frågor har inte oppositionen underrättats förrän under sittande möte om placering. Nära vatten, är den enda information som delgivits. Moderaterna är djupt kritiska till hanteringen av ärendet.

- Stockholm ska givetvis ta ett ansvar för det mottagande som nu sker av asylsökande och ensamkommande. Vi moderater vill att det ska finnas en god spridning av asylboenden över hela staden, såväl ytterstad som innerstad. Men det måste ske på ett transparent sätt och i dialog med oppositionen men framförallt med stockholmarna. För att säkra ett framgångsrikt mottagande måste det finnas tillräckligt med information inför beslut. Det går inte att som de rödgrönrosa medvetet välja att hålla placeringar hemliga för oppositionen. Det är inte acceptabelt, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Vi begär att nämnden får förnyad möjlighet att ta ställning till detta ärende, på ett korrekt beslutsunderlag. Mot bakgrund av den information som till sist framkom är det uppenbart att den föreslagna placeringen av asylboendet är olämplig och otrygg. Platsen, Tullhuset på Blasieholmen, är redan kraftigt debatterad och föremål för konflikt. Boendet är också placerat på en plats utan närhet till kringboende, handel eller andra verksamheter i närheten. Vi ser tydliga säkerhetsrisker och det finns inga säkerhetsbedömningar med i beslutsunderlaget. Mot den bakgrunden anser vi att platsen är illa vald och vill se andra alternativ i innerstaden, säger Andrea Ström (M), vice ordförande i socialnämnden.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222