Skip to main content

Marie Ljungberg Schött (M): 23 miljoner kronor till insatser för personer med psykisk ohälsa i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2013 07:00 CET

Socialroteln, Stockholms stad
Vik. Socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M)

Stockholms stad tilldelas närmare 23 miljoner kronor för utveckling av insatserna till personer med psykisk ohälsa, efter en överrenskommelse mellan Alliansregeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Stödet ges till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa.

– Stockholms stad inleder nu arbetet med att planera för stärkt vård och omsorg till personer med psykisk ohälsa samt för att förbättra deras livssituation, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

I och med beslut i Socialnämnden den 26 mars 2013 ges socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda parter planera och genomföra förbättringar i linje med alliansregeringens PRIO-plan för personer med psykisk ohälsa, men även se över stadens möjligheter att uppfylla de grundkrav och prestationsmål som är aktuella för 2013.

– Vi ser idag att allt fler har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Speciellt hos våra barn och unga. Därför är detta ett oerhört viktigt område att arbeta med, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M).

Fakta:
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick den 25 maj 2012 en överenskommelse om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. För år 2012 avsattes 456 500 000 kronor i statsbudgeten för detta ändamål.

För att få ta del av statsbidraget krävdes att kommunen uppfyllde två grundkrav samt tre prestationsmål. Stockholm stad uppfyllde samtliga krav och beviljades 22 949 683 kr i statsbidrag för år 2012, medlen betalades ut i efterskott.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222