Skip to main content

Moderaternas Järvapaket för tillgänglighet och trygghet

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2010 08:12 CEST

Igår presenterade miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) ett paket som gör det möjligt att parkera gratis i Tensta och Rinkeby. Det innehåller även löften om bättre skyltning som ökar tillgängligheten och tryggheten i Järva samt bättre cykelförbindelser och en vision för Järva friområde.

Ulla Hamilton och Joakim Larsson cykelkampanjade på Ullas tandemcykel från Sergels torg, via Brommaplan till Tensta centrum. Där lanserades Järvapaketet.

- Vi har genomfört ett omfattande dialogarbete där 15 000 boende i området har inkommit med synpunkter. Något som har påtalats är att inte alla gator i Järvaområdet har en självklar adress i dag. Det är både osmidigt och försämrar tryggheten. Räddningstjänsten måste snabbt kunna ta sig till rätt adress och varutransporter och besökare ska inte behöva åka omvägar när de besöker området. Vi vill därför göra en inventering av skyltningen i stadsdelarna och åtgärda de brister som finns så att skyltningen blir enkel och korrekt, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Järvaborna har även efterfrågat bättre möjligheter till parkering. I dagsläget kan man parkera gratis i så gott som hela Stockholm, men inte i Tensta och Rinkeby. Vi vill därför ta bort det generella parkeringsförbudet och möjligöra gratis parkering på gatan även i Tensta och Rinkeby. Vi vill ha samma villkor för hela staden. Dessutom vill vi avsätta 20 miljoner kronor för att bygga bättre gång- och cykelvägar, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).


Information om Järvapaketet:
Moderaterna vill avsätta 20 miljoner för att öka cykelstråkens standard i Järvaområdet, samt för att öka tillgängligheten i området för cyklisterna. Järvafältet ska ha bra och belysta gång- och cykelvägar som kopplar ihop norra och södra Järva. Det behövs också bättre skyltning.

I dialog med Järvaborna har Stockholms stad tagit fram en visionsbroschyr som illustrerar hur vi vill utveckla Järvafältet. Moderaterna vill ha fler och bättre entréer till friområdet. Entréerna ska ha informationstavlor och en trygg belysning. Vi vill också att det ska finnas goda möjligheter till parkering.

För att läsa Järvavisionen, se längst ner på denna sida: http://moderaterna.net/2010/09/11/moderaternas-jarvapaket-for-tillganglighet-och-trygghet/.

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.