Skip to main content

Nordin/ Bonnier (M): Över 12 miljoner passagerare reste via Stockholms Hamnar under 2012

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 06:30 CET

Stockholms stad
Sten Nordin (M), Finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande

Stockholms Hamnar
Helena Bonnier (M), Ordförande i Stockholms Hamn AB och ordförande i Kapellskärs hamn AB

2012 blev ännu ett starkt år för passagerartrafiken i Stockholms Hamnar då totalt 12 241 000 passagerare reste via hamnarna i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Antalet internationella kryssningsresenärer var rekordhögt under 2012.

Stockholms Hamnar har passagerartrafik med färja till elva städer runt Östersjön. Allra flest passagerare har rutten Stockholm – Åbo med 3 016 000 resenärer. Den nya linjen till Sankt Petersburg som startade 2011 visar på fortsatt stark tillväxt. Trafiken till Baltikum har fortfarande en positiv utveckling och ökade med 2,2 procent jämfört med 2011.

– Färjepassagerarna är en viktig del av ett öppet och välkomnande Stockholm. De skapar arbetstillfällen och ökad omsättning för stadens företagare och bidrar till bilden av Stockholm som internationell hamnstad, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd i Stockholms stad.

Färjepassagerarna bidrar till drygt 5 miljarder kronor i turistomsättning per år, ger upphov till cirka 4 200 årssysselsatta och fyller sju hotell i Stockholmsregionen varje dag, året runt. Passagerarantalet på internationella kryssningar blev rekordhögt med totalt 470 000 passagerare, 20 000 fler än 2011. Under 2012 anlöpte 275 kryssningsfartyg Stockholms Hamnar.

– Den positiva utvecklingen för internationella kryssningar fortsätter och bokningsläget ser ännu bättre ut för 2013, säger Helena Bonnier (M) Ordförande i Stockholms Hamn AB.

Fakta
Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 703 mkr under 2012.
Fotograf: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Presskontakt
Therez Olsson, pressekreterare Moderaterna i Stockholms stad, 076-122 92 00.
Ingrid Hansson, kommunikatör Stockholms Hamnar, 070-770 27 47.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222