Skip to main content

Nordin/Elmsäter-Svärd: Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 10:47 CEST

Moderaterna i Stockholms stad och län

Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu

– Förbifarten är viktig för alla stockholmare. Den är en förutsättning för det växande Stockholm – för jobben, bostäderna samt att knyta ihop södra och norra Stockholm. Socialdemokraterna har svikit stockholmarna genom att riskera byggstarten av Förbifarten för att lösa interna problem mellan sig, MP och V.

Det säger Sten Nordin och Catharina Elmsäter-Svärd som idag har besökt Norra länken tillsammans med finansminister Anders Borg. Vid besöket pratade Anders Borg, Sten Nordin och Catharina Elmsäter-Svärd om Förbifartens betydelse för fler jobb i den växande Stockholmsregionen.

I samband med besöket i Norra länken presenterade också Sten Nordin och Catharina Elmsäter-Svärd rapporten ”Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu”. Rapporten bifogas nedan (som PDF).

Ur rapporten: Varje dag pendlar 135 000 från boende i söder till arbete i norr och tvärtom pendlar 52 000 från norr till syd. Förbifart Stockholm kommer att underlätta många stockholmares vardag genom minskade köer och mer tid till annat.

80 procent av all trafik i länet går idag mellan den södra och norra delen. Trafiken måste dock passera genom det överbelastade nålsöga som är Stockholms innerstad och Essingeleden, eller välja att köra den långa omvägen via Strängnäs och Enköping.

Bristande framkomlighet leder till produktionsbortfall, lägre tillväxt och en försämrad konkurrenskraft för Stockholm som näringslivsregion. Infrastrukturens brister uppskattas medföra ett totalt samhällsekonomiskt bortfall på närmare 7 miljarder kronor per år.

Förbifart Stockholm ingår i Stockholmsöverenskommelsen. Tack vare Stockholmsöverenskommelsen kan 60 000 bostäder byggas på nya områden i regionen, genom att attraktiviteten på mark höjs. Människor kan enkelt ta sig till och från sina hem.

Trafiksystemet i Stockholm är idag gravt underdimensionerat i förhållande till hur många som passerar Stockholm. År 1967 gjordes den största investeringen i en bro över Saltsjön-Mälaren, och sedan den byggdes har 400 000 stockholmare tillkommit. Investeringen 1967 heter Essingeleden, och är byggd för 80 000 bussar/lastbilar/fordon per dygn. Idag trafikeras den av 160 000 fordon, och trängseln ökar för varje år.

Presskontakt Sten Nordin och Catharina Elmsäter-Svärd: Helena Widegren, 076-122 98 78

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.

Bifogade filer

PDF-dokument