Skip to main content

Nordin/Kevius (M): Klart för 1000 lägenheter i nytt campus

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:06 CEST

Planen för utbyggnaden av Albanoområdet är nu klar. Förutom universitetslokaler på 100 000  m² ska omkring 1 000 student- och forskarlägenheter få plats på det helt nya campusområdet som ligger mitt emellan Universitetsområdet, Karolinska och KTH.

- Det här är en investering på 1,4 miljarder kronor och en viktig satsning på studentbostäder och bättre förutsättningar för forskning och utveckling i Stockholm. Albano har en strategisk placering mellan Stockholms universitet i Frescati, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet och målsättningen är att området ska komma att utgöra ett nav i Vetenskapsstaden, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

- Bostadsfrågan är högprioriterad, särskilt när det gäller studentbostäder. Vi har gjort vårt bästa för att få in så många bostäder som möjligt i Albano, men också lyft blicken till närliggande områden. Vi hoppas kunna bygga ytterligare 500 bostäder i närliggande Kräftriket, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Planens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt område för högre undervisning och forskning, där ett större inslag av student- och gästforskarbostäder ska bidra till en attraktiv undervisningsmiljö och en intressant stadsmiljö.

Totalt planeras området rymma cirka 150 000 m² BTA nybyggnad. Cirka 100 000 m² BTA för högskolelokaler och cirka 50 000 m² BTA för student- och gästforskarbostäder, vilket medger cirka 1000 lägenheter.

Detaljplanen har reviderats sedan utställningen genom att hushöjderna har omdisponerats för att passa topografin bättre. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2011 att utreda om det var möjligt att åstadkomma en ytterligare höjning av antalet studentlägenheter. För att klara ambitionen med ytterligare 500 studentlägenheter har stadsbyggnadskontoret utrett möjligheten att förtäta Kräftriket, i nära anslutning till Albano. En sådan förtätning kan vara möjlig och skulle kunna innebära en vitalisering av det äldre institutionsområdet.

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument