Skip to main content

Nordin/König Jerlmyr: Årets medarbetarenkät visar att allt fler medarbetare är nöjda med sin arbetssituation

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 06:00 CET

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms stads medarbetarenkät har för tredje gången nu genomförts. Årets enkät var helt webbaserat och omfattade drygt 34 000 medarbetare. Den totala svarsfrekvensen blev mycket god med 77 procent.

– Fler och fler av stadens medarbetare känner sig nöjda med sin arbetssituation, vilket är glädjande. Allra mest positivt är det inom förskolan. Vi behöver hela tiden bättra på vårt interna arbete gentemot stadens anställda, och årets mätning är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Det roligaste som medarbetarna ger uttryck för i årets enkät är att man ser betydligt mer positivt på chefer och ledarskap i staden. Nöjdheten bland medarbetarna ökar och bland annat bedöms chefens förmåga att bidra till dialog och delaktighet som bättre än i tidigare undersökningar, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) som är ordförande i personal- och jämställdhetsutskottet.

Fakta
NMI (nöjd medarbetarindex) har ökat i årets mätning. Helhetsbetyget som medarbetarna ger sin arbetssituation är 63 vilket är en ökning med ett steg sen 2009 och fyra steg sedan första mätningen 2008.

Hela medarbetarenkäten finns att ladda ned här: http://db.tt/lwJG879s 

Presskontakt
För kontakt med Sten Nordin
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

För kontakt med Anna König Jerlmyr
Hannes Kataja, pressekreterare, 076 - 12 29 139

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222