Skip to main content

Nordin/Larsson (M): Översyn av äldreomsorgen i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 13:13 CET

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

I dag presenterade finansborgarrådet Sten Nordin (M) och äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) flera kraftfulla åtgärder för att stärka äldreomsorgen i Stockholm.

– De missförhållanden som framkommit och den oro som äldre och anhöriga gett uttryck för visar att situationen måste tas på stort allvar och kräver radikala åtgärder. Vi gör nu därför en bred översyn av äldreomsorgen. Vi måste kunna garantera våra medborgare en trygg och säker äldreomsorg, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Äldreomsorgen har utvecklats de senaste åren men vi ser att det på olika håll finns verksamheter som inte når upp till den kvalitet som vi kräver. Vi har konstaterat att vi behöver utveckla äldreomsorgen så att den alltid håller hög kvalitet, oavsett vem som är utförare. Därför presenterar vi nu ett flertal åtgärder för att komma till rätta med de brister vi har sett, säger Joakim Larsson (M), äldreborgarråd i Stockholm.

Följande förslag presenterades av Sten Nordin och Joakim Larsson idag:

  • Stopp för nya centralupphandlingar i väntan på ny lagstiftning från regeringen och översyn av hur upphandling görs.
  • Ny central enhet inom Stockholms stad för inspektion och uppföljning inom äldreomsorgen med sjuksköterskor och läkare.
  • Många fler oanmälda inspektioner i äldrevården
  • Stockholms stad häver avtalet med Carema Care AB på Koppargården, verksamheten går över i egen regi
  • De bolag som är verksamma i äldreomsorgen och som inte betalar skatt i Sverige kommer att ses över av regeringen
  • Påskyndat införande av bättre valfrihetssystem inom äldreomsorgen
  • Till våren genomförs rådslag med aktörer och berörda inom äldreomsorgen för att diskutera kvalitet och valfrihet i äldreomsorgen

– Den nya enheten för inspektion och uppföljning ska förstärka det omfattande tillsynsarbete som redan görs idag. Men vi behöver utbilda inspektörerna så att alla inspektioner håller hög kvalitet och så att det inte går att dölja brister i verksamheterna. Såväl läkare som sjuksköterskor ska arbeta på den nya enheten, säger Joakim Larsson.

– Vi behöver utvärdera vårt system så att vi kan komma till rätta med de brister som har uppdagats, det viktigaste för oss är alltid att sätta den äldres välbefinnande i centrum, avslutar Sten Nordin.

Bifogas
Presentationsmaterial från pressträffen - Åtgärder för att säkra kvalitén i äldreomsorgen

Presskontakt:
För kontakt med Sten Nordin
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument