Skip to main content

Nordin (M)/Hamilton (M): Stockholm klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 09:23 CEST

Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet, som presenterats idag, visar att Stockholms stad har klättrat 19 placeringar till plats 22. Stadens tydliga fokus och medvetna arbete för att korta handläggningstiderna är en av flera faktorer som bidragit till det förbättrade resultatet. En färsk undersökning visar att stadens nöjd-kund-index (NKI) det senaste året ökat från 68 till 70.

– Företag och företagare är avgörande för jobben och Stockholms konkurrenskraft. En nyckel till ett gott företagsklimat är en väl fungerande samverkan mellan näringsliv, högre utbildning och kommunen. Detta samarbete ska vi fortsätta stärka för att möjliggöra Stockholms fortsatta utveckling, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Stockholms stads digitalisering av företagslotsen genom tillståndsguiden 2013 är en konkret åtgärd för att underlätta för stadens företagare. Under det kommande året planerar Stockholm att arbeta med att skapa en väg in för företagen genom att samordna information och öka tillgängligheten gentemot företagens informationsbehov.

– Det måste fortsatt bli enklare att starta och driva företag. 4 av 5 nya jobb skapas inom småföretagen. Attityder gentemot företagare spelar stor roll för näringslivsklimatet. Vi vet att företag behövs i bygget av ett ännu bättre Stockholm där alla som vill och kan jobba har ett jobb att gå till, säger Ulla Hamilton (M), företagar- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad har det senaste året (nov 2012-nov 2013) fokuserat på ett antal områden för att förbättra företagsklimatet

  • Medvetenhet om företagsklimatfrågor i alla kommunens verksamheter.
  • Digitalisering av företagslotsen - tillståndsguiden gick upp på nätet under augusti 2013.
  • Årlig NKI mätning på Lotsverksamheten för att få återkoppling på vår service. 2013 års mätning resulterade i ett NKI på 86.
  • En stor satsning på projektet Företagsområde i Världsklass, ett planeringsdokument, workshop för att säkra etableringsområden för företagen.
  •  Vi arbetar även aktivt med vår årliga NKI-mätning till de företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning (samma mätning som SKL gör vartannat år med 200 kommuner) och kan konstatera att kommunens service till de företag som varit i kontakt med staden stadigt har förbättrats.

Planerade fokusområden det kommande året

  • En väg in för företagen, samordna informationen samt bättre tillgänglighet gentemot företagens informationsbehov.
  • En dialog mellan Stockholmsregionens kommuner om gemensamma system, åtgärder för att förbättra servicen från kommuner gentemot företag inom näringslivsfrågor.

Mer information om rankingen

  • Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.
  • Rankingen av kommunernas företagsklimat 2014 består till två tredjedelar av företagares omdömen och till en tredjedel av statistik.

Bifogas: Stockholms stads NKI 2005-2014

Presskontakt: Markus Jonsson, 076-12 29 201 och Tobias Nässén, 076-12 29 202

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222