Skip to main content

Nordin (M)/ König Jerlmyr (M): Stockholms stad startar arbetet för en HBTQ-policy

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 13:45 CEST

Stockholms stad har nu inlett arbetet för att anta en HBTQ-policy. För att skapa en så inkluderande och bred policy som möjligt kommer Stockholms stad låta en rad remissinstanser uttala sig om policyn under framtagandeprocessen.

– Stockholm stad är en föregångsstad där det är lätt för alla människor att leva, detta ska självklart gälla oavsett sexuell läggning. Det är en självklarhet i en modern stad. HBTQ-personer upplever ibland att de inte bemöts med rätt kompetens eller med samma respekt och professionalitet som andra. Det är något vi vill ändra på, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Vår målsättning är att policyn ska vara övergripande och enkel att ta till sig. Den ska ge tydliga signaler att stadens vill att alla medarbetare ska ha en god kunskap om HBTQ-frågor och om hur man på ett respektfullt sätt bemöter människor så att det också inkluderar personer med HBTQ-identitet, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd.

Bifogas: Ärende och följebrev.

Presskontakt: Markus Jonsson, 076-12 29 201 och Sylvia Rezania, 076-12 29 200

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222