Skip to main content

Nordin: Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 08:51 CEST

I en markanvisningstävling i den kommande etappen av Norra Djurgårdsstaden, Brofästet, har nu vinnare utsetts.  Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem fick högsta sammanlagda poäng i samarbete med arkitektfirman DINELLJOHANSSON. 

Ett plusenergihus ska generera mer energi än vad det gör av med, sett till ett helt år. Det är framförallt under sommaren som huset producerar ett nettoöverskott som inte ska understiga den förbrukning som sker under vintern. Den energi som genereras i huset ska utgöras av närproducerad energi från t ex bergvärme, sol, vind och vattenenergi.

-Stockholms innovationskraft är stark och det som sker i Norra Djurgårdsstaden är banbrytande. Förhoppningen är att detta projekt ska visa vägen för framtida nybyggnation. Detta visar återigen att utveckling och tillväxt kan kombineras med miljöhänsyn, säger Sten Nordin (M) Finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad

-Det vinnande förslaget från Stockholmshem har kombinerat energismarta lösningar med ett spännande arkitektonisk form. Idag har vi den högsta byggtakten i Stockholm på 40 år och den ska höjas ytterligare. Vi visar att hög byggtakt kombinerat med miljö och en vacker och spännande stad är möjlig, säger Sten Nordin (M) Finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad

Om tävlingen och det vinnande bidraget:

Det är två hus med hyresrätter som ska bli plusenergihus i Brofästet. Stadsdelen tar, genom denna markanvisningstävling på 43 lägenheter som ska bidra med överskott av energi på årsbasis, ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet.

Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken. Hela etappen kommer att rymma ca 600 bostäder. Våningshöjden på de nya husen varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Planerad byggstart för etappen är 2016 och preliminär inflyttning 2018-2019.

Utvärdering har skett i två huvuddelar, energi/miljö respektive arkitektur.

16 anbud inkom, samtliga av mycket hög klass. Utvärdering av energi/miljö har genomförts av anlitade specialistkonsulter. Arkitekturen har utvärderats av en bedömningsgrupp om sex personer med representanter från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret under ledning av Karolina Keyzer.

Presskontakt: 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222