Skip to main content

Nu startar Stockholms län Origo – ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 11:45 CET

Socialroteln, Stockholms stad
Vik. socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M)

Idag invigs Origo, ett resurscentrum som ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Origo ska erbjuda stöd till utsatta ungdomar samt vara en plattform dit yrkesverksamma, från myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med målgruppen, kan vända sig.

Initiativtagare till Origo är Operation Kvinnofrid - ett samarbete mellan Stockholms stad, Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.

– Länsstyrelsen har nyligen genomfört en kartläggning av socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Den visar bland annat att det finns behov av mer kunskap och stärkt samverkan. Därför är jag både stolt och glad över att vi myndigheter, i samverkan med frivilligorganisationer, gemensamt nu byggt upp ett resurscentrum mot hedersvåld i länet, säger Chris Heister, landshövding i Stockholm.

– Origo är en viktig pusselbit i arbetet med att länka samman oss som har en central roll när det gäller att hjälpa brottsutsatta. Jag hoppas att det stöd vi kan erbjuda genom Origo leder till att fler vågar anmäla hedersrelaterat förtryck och våld, säger Mats Löfving, länspolismästare i Stockholms län.

– För Stockholms stad blir Origo en viktig verksamhet dit unga som drabbas av hedersrelaterat förtryck och våld kan söka sig. Att ge unga råd och stöd, men även akut skydd om det är nödvändigt, blir Origos viktigaste uppdrag, säger Marie Ljungberg Schött (M), vikarierande socialborgarråd i Stockholms stad.

– Att kunna känna säkerhet och trygghet ska vara en självklarhet för alla. Därför välkomnar Stockholms läns landsting detta samarbete som lett till dagens öppnande av Origo, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd i Stockholm.

– Med ett länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld möjliggör vi att vi kan tillvarata länets samlade kompetens och sprida den vidare. KSL:s uppdrag är att verka ur regionalt perspektiv vilket är av vikt för regionens och kommunernas utveckling. Origo är verkligen i linje med vårt uppdrag och ett viktigt steg där vi tillsammans arbetar för människors frihet, säger Alexandra Anstrell, representant för Kommunförbundet i Stockholms län, Haninge kommun.

Information
Operation kvinnofrid – ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms stad – fattade år 2009 beslut om att intensifiera arbetet med hedersrelaterade frågor för att fler unga som drabbats av hedersförtryck ska få stöd och skydd. Målet var att etablera ett resurscentrum för att fokusera på att stärka myndigheternas arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Arbetet har resulterat i resurscentret Origo som i dag den 22 februari invigs i Stockholm.
Fotograf: Jimmy Gustafsson

Presskontakt
Therez Olsson, pressekreterare Moderaterna i Stockholms stad, 076-122 92 00 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222
Ulrika Djerw, informationsansvarig Länsstyrelsen i Stockholms län, 072-744 42 40
Varg Gyllander, presschef Polisen i Stockholms län, 070-268 99 99
Katarina Eriksson Lönnbring, pressekreterare Stockholms läns landsting, 0707374126
Joakim Goding, politisk sekreterare Haninge kommun, 08-606 79 59

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222