Skip to main content

Över 84 mnkr i verksamhets- och föreningsbidrag

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 06:00 CET

foto: sxc


Socialroteln

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Organisations- och föreningsutskottet
Ordförande Yvonne Fernell-Ingelström (M)

Idag den 17 december, fattar socialnämnden via Organisations- och föreningsutskottet beslut om verksamhetsbidrag för 2014.

– Jag är stolt över det omfattande stöd som vi ger den frivilliga sektorn i Stockholms stad. Via Organisations- och föreningsutskottet fattar vi beslut om över 67 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 55 olika verksamheter. Därtill tilldelas föreningsbidrag på över 17 miljoner kronor till 45 olika föreningar i Stockholms stad, säger Yvonne Fernell-Ingelström (M) ordförande i Organisations- och föreningsutskottet.

– De ideella verksamheterna spelar en oerhört viktigt roll i Stockholms stad som komplement till socialnämndens verksamheter. Av olika anledningar finns det omständigheter där man inte vill eller kan vända sig till socialtjänsten, utan vänder sig till frivilligsektorn. Även om beslut om bidrag tas en gång per år ska de betraktas som långsiktiga, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Bakgrund
Socialnämnden ger via Organisations- och föreningsutskottet, OFU, bidrag till ideella föreningar i Stockholms stad. Den 17 december föreslås OFU fatta beslut om dels verksamhetsbidrag på 67 807 000 kr till 55 verksamheter dels föreningsbidrag på 17 547 000 till 45 föreningar.

Föreningsbidrag är avsett för medlemsverksamheter och avser stöd till föreningen som helhet. Verksamhetsbidrag är avsett för en del av en förenings verksamhet och/eller för verksamhet som vänder sig till stadens invånare.

Sedan 2012 har Stockholms stad en överenskommelse med den idéburna sektorn. Det övergripande syftet för överenskommelsen är att det ska vara en plattform för delaktighet och samverkan mellan staden och den idéburna sektorns organisationer.


Presskontakt

Sylvia Rezania 076-12 29 200


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222