Skip to main content

Ole Jörgen Persson (M): Alliansen satsar på ökad trygghet i budget 2013

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 14:30 CEST

Stadsdelsnämnden Spånga Tensta
Gruppledare Ole Jörgen Persson (M)

Nu har alliansen presenterat Stockholms stads budget för 2013. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. För stadsdelen Spånga Tensta innebär detta en kraftig satsning på boendemiljö, feriearbeten och mer pengar i plånboken.

– Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten i Stockholm och det kan vi bara göra om vi samtidigt satsar på trygghet och bättre närmiljö. Ytterstaden ska utvecklas för dem som bor och verkar här genom att vi stärker våra satsningar på arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter. I budgeten för 2013 satsar vi bland annat på ännu fler feriejobb vilket ger unga ett bra insteg på arbetsmarknaden, säger Ole Jörgen Persson (M), gruppledare i Spånga Tensta.

– I budget 2013 får vi även ett starkt tillskott till att sköta våra parkytor och grönområden. Spånga Tensta har fått ett tillskott på 3,3 miljoner kronor för 2013 vilket är en ökning med 59 procent jämfört med 2012, säger Ole Jörgen Persson (M), gruppledare i Spånga Tensta.

Fakta om alliansens förslag till budget:
Majoriteten föreslår att skattesatsen sänks med 15 öre. Särskilt vikt läggs vid jobben och att motverka utanförskap. Läs mer om budgetförslaget på länk: www.stockholm.se/budget

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

För kontakt med Ole Jörgen Persson (M):
Tel: 08-786 40 01
Mob: 072-512 39 36

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222