Skip to main content

Peter Eriksson måste lätta på regelverken

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 13:29 CET

Idag meddelade bostadsminister Peter Eriksson (MP) att regeringen upphäver länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen för 400 studentbostäder på Gärdet i Stockholm. Det är ett glädjande besked för stadens studenter. Men det visar också på grundproblematiken där länsstyrelsen är satt att tillämpa en lagstiftning som delvis är felkonstruerad.

  • Det är glädjande att regeringen nu upphäver länsstyrelsens beslut att stoppa byggnationen av 400 studentbostäder på Gärdet. Samtidigt har länsstyrelsen aviserat att de kan komma att upphäva detaljplanen för 107 nya bostäder i Mariehäll på grund av buller från Bällstavägen. Det här visar på ett omistligt grundproblem som måste lösas, nämligen det att länsstyrelsen är satt att tillämpa en lagstiftning som delvis är felkonstruerad, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).
  • När Peter Eriksson tillträdde som bostadsminister skrev jag ett öppet brev till honom om vilka hinder som behöver undanröjas för att Stockholm och andra storstäder ska kunna växa. Det handlar bland annat om bullerregler, luftkvalitetsnormer och strandskyddsregler. Det gällande regelverket omöjliggör helt enkelt för Stockholms stad att bygga täta, attraktiva och miljösmarta stadsdelar. Därför måste bostadsministerns enskilt viktigaste fråga vara att verklighetsanpassa regelverket så att städer kan utvecklas hållbart, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).


Fakta

Utöver studentbostäderna på Gärdet så har på senare tid en rad byggprojekt i Stockholm stoppats på grund av statliga regelverk. Nedan följer några exempel:

1.I juni 2015 upphävde mark- och miljödomstolen detaljplanen för 320 lägenheter (samt förskola och konsthall), den så kallade Hjorthagsskrapan, i Norra Djurgårdsstaden. Skälen var att byggnaden skulle synas för mycket samt emellanåt träffas av rökplymen från det närliggande kraftvärmeverket.

2.520 lägenheter i Hjorthagen, varav knappt 300 studentbostäder, stoppades i december 2015. Länsstyrelsen upphävde detaljplanen på grund av trafikbuller

3.I februari 2016 upphävde länsstyrelsen detaljplanen för närmare 1 000 nya bostäder i Marievik. Anledningen var bland annat att de skulle vara synliga från Skogskyrkogården och skulle skugga en badplats i augusti.

4.Samma månad meddelade länsstyrelsen att planerna på 700 bostäder vid nordvästra Valhallavägen på Östermalm måste skjutas upp på obestämd tid på grund av luftkvalitetsnormerna.

5.Mark- och miljööverdomstolen upphävde i april 2016 detaljplanen för en skola för 645 elever invid sjön Trekanten, med hänvisning till strandskyddet, som Stockholms kommunfullmäktige i enighet beslutat att upphäva. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222