Skip to main content

Pressinbjudan: Budgetfullmäktige 24-25 november

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 13:22 CET

Finansroteln, Stockholms stad

 

Behandling av budget för Stockholms stad den 24-25 november 2010

Denna vecka är det dags för budgetfullmäktige i Stockholms stad. Budgetfullmäktige inleds onsdagen den 24 november klockan 10:00 och avslutas torsdag kväll den 25 november. Se detaljerat budgetschema nedan.

Anmäl gärna medias närvaro till helena.widegren@stockholm.se - senast tisdagen den 23 november klockan 12:00. Detta för att få tillgång till det nya trådlösa nätverket i Rådsalen. (anmäl gärna preliminärt närvarande journalister också)

Dag 1 Onsdagen den 24 november

 

10.00 – 11.30 (1,5 tim) Gruppledardebatt                                               (1,5 tim)

11.30 – 13.00 (1,5 tim)               Rotel I Finansroteln

Stockholms Stadshus AB inkl.

Gemensam debatt*                       övergripande koncernfrågor                               (1,5 tim)

(11.30-13.00)                              Övriga bolag (exkl. bostadsbolagen)

SDN: Övergripande

Personalfrågor

13.00 – 15.00 (2,0 tim)               Rotel I Finansroteln

Rotel III Stadsbyggnads- och

idrottsroteln

Rotel VIII Kultur- och fastighetsroteln

Gemensam debatt*                       Exploateringsnämnden                                        (2,0 tim)

Stadsbyggnadsfrågor Stadsbyggnadsnämnden
Bostadsbyggande Fastighetsnämnden

AB Stockholm Globe Arena Fastigheter

15.00 – 16.30 (1,5 tim) Rotel V Äldre- och ytterstadsroteln

Gemensam debatt*                       Bostadsförmedlingen                                          (1,5 tim)

Bostadsbolagen m.m. Bostadsbolagen

Storstockholms brandförsvar

16.30 – 19.00 (2,5 tim) Rotel II Trafik- och arbetsmarknadsroteln

Rotel I Finansroteln

Gemensam debatt* Trafik- och renhållningsnämnden                         (2,5 tim)

Trafik & infrastruktur Stockholms Stads Parkerings AB

Stockholms Hamn AB


19.00 – 21.00 (2,0 tim)               Rotel VI Stadsmiljöroteln

Gemensam debatt*                       Miljö- och hälsoskyddsnämnden                        (2,0 tim)

Stockholm Vatten AB

Stadsmiljörådet

 

21.00 -                                         Reservtid (Ev. bordlagda delar från tidigare)


Dag 2                                          Torsdagen den 25 november

10.00 – 12.00 (2,0 tim)               Rotel VII Socialroteln

SDN: Stöd och service för personer med

funktionsnedsättning                                           (2,0 tim)

Gemensam debatt*                       SDN: Individ- och familjeomsorg

Socialpolitik inkl. socialpsykiatri

SDN: Ekonomiskt bistånd

Socialnämnden (fr.o.m. 1/1-11)

Överförmyndarnämnden

Servicenämnden

Tillgänglighetsfrågor

12.00 – 13.30 (1,5 tim)               Rotel II Trafik- och arbetsmarknadsroteln

Gemensam debatt*                       SDN: Flyktingmottagande                                  (1,5 tim)

Integrations- och arbets- SDN: Arbetsmarknadsåtgärder

marknadspolitik Arbetsmarknadsnämnden (fr.o.m. 1/1-11)

Stockholms Business Region

 

13.30 – 15.30 (2,0 tim)               Rotel V Äldre- och ytterstadsroteln Äldrenämnden  (2,0 tim)

Gemensam debatt*                       SDN: Äldreomsorg

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

15.30 - 19.00 (3,5 tim) Rotel IV Skolroteln

Gemensam debatt*                       SDN: Förskola                                                  (1,5 tim)

(15.30-17.00)

 

Gemensam debatt*                       Grundskola och skolbarnsomsorg

(17.00-19.00) Gymnasieskola                                                   (2,0 tim)

Särskola

SISAB

 

19.00 – 20.30 (1,5 tim)               Rotel VIII Kultur- och fastighetsroteln

Kulturnämnden

Gemensam debatt*                       Stadsteatern

SDN: Kultur- och föreningsverksamhet              (1,5 tim)

SDN: Verksamhet för barn och ungdom

 

20.30 – 22.00 (1,5 tim) Rotel III Stadsbyggnads- och idrottsroteln

Gemensam debatt*                       Idrottsnämnden                                                  (1,5 tim)

Kyrkogårdsnämnden


22.00 -                                         Reservtid (Ev. bordlagda delar från tidigare)

Utom rotelindelningen

Kommunfullmäktige m.m.

Revisorskollegiet

Valnämnden

Central medelsreserv

Finansförvaltning

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222