Skip to main content

Pressinbjudan: I dag planteras sex nya pilträd på Norr Mälarstrand

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 07:53 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

PRESSINBJUDAN - PÅMINNELSE

I juni uppdagades den uppsåtliga förgiftningen av sex pilträd på Norr Mälarstrand, Kungsholmen, i Stockholm. Bedömningen gjordes att träden var bortom räddning varför Trafikkontoret bedömde fällning nödvändig.

Nu återställs Norr Mälarstrands trädbestånd och stadsmiljö. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) medverkar vid planteraringen av det första av de sex importerade pilträd som Trafikkontoret nu ska ersätta de förgiftade träden med.

När: I dag, måndag den 28 november, kl. 09.30.
Var: Norrmälarstrand 8, kajpromenaden.
För kartbild besök länk: http://g.co/maps/nupy4.

Anmäl gärna förväntad medverkan till oliver.carra@stockholm.se

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 

Se relaterat material i spalt till höger för länkar till för frågan relevant information.

Bakgrund:
Under de senaste åren har ett tjugotal träd i Stockholm olovligen fällts, förgiftats eller på annat vis medvetet skadats på sådant sätt att fällning av träden varit nödvändigt. Dessa tilltag har i ett av fallen, i Nockeby, lett till rättsprocesser i vilket Stockholms stad krävt skadestånd på miljonbelopp av den ansvarige personen.

Till bakgrund av de återkommande olovliga trädfällningar har Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) tagit initiativ till att ge Trafikkontoret i Stockholms stad i uppdrag att ta fram en stadsövergripande handlingsplan som reglerar förhållningssätt, rutiner m.m i samband med olovliga trädfällningar för att stävja utvecklingen och säkra skyddet för Stockholms träd för kommande generationers stockholmare.

Ett uppdrag har också givits att utveckla en stockholmsmodell för trädvärdering som tar hänsyn till kulturhistoriskt värde, symboliskt värde och andra faktorer som därigenom kan innebära högre skadeståndsanspråk från staden på personer eller grupper av personer som olovligen fällt träd i Stockholm.

I de tre fallen av olovliga så kallade trädmord har en gemensam faktor varit att träden stört boendes utsikt. Fenomenet med att individer eller grupper av individer tar sig friheten att fälla träd har drabbat flera internationella storstäder, däribland Sidney i Australien.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222