Skip to main content

PRESSTRÄFF INSTÄLLD - Plantering av pilträd på Norr Mälarstrand

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 08:03 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

PRESSTRÄFF PLANTERING AV NYA PILTRÄD PÅ NORR MÄLARSTRAND INSTÄLLD

Till följd av stormen Berit som under helgen drog in över Sverige har leveransen av de sex pilträd som var planerade att planteras i dag kl 28/11 kl. 09.30 försenats. Med anledning av detta måste pressträffen som bjudits in till nedan ställas in med kort varsel.

Trafikkontoret i Stockholms stad förväntar sig att få träden under dagen varför ny pressinformation med ny tid kommer så snart sådan finns, förhoppningsvis senare under dagen (28/11).

Vi beklagar eventuella problem detta medför.

Presskontakt, för mer information:
Oliver Carrà, pressekreterare hos trafikborgarrådet Ulla Hamilton.
Direkt: 0761229202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I juni uppdagades den uppsåtliga förgiftningen av sex pilträd på Norr Mälarstrand, Kungsholmen, i Stockholm. Bedömningen gjordes att träden var bortom räddning varför Trafikkontoret bedömde fällning nödvändig.

Nu återställs Norr Mälarstrands trädbestånd och stadsmiljö. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) planterar i morgon det första av de sex pilträd som ska ersätta de förgiftade träden.

När: I morgon, måndag den 28 november kl. 09.30.
Var: Norrmälarstrand 8, kajpromenaden.
För kartbild besök länk: http://g.co/maps/nupy4.

Anmäl gärna förväntad medverkan till oliver.carra@stockholm.se

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 

Se relaterat material i spalt till höger för länkar till för frågan relevant information.

Bakgrund:
Under de senaste åren har ett tjugotal träd i Stockholm olovligen fällts, förgiftats eller på annat vis medvetet skadats på sådant sätt att fällning av träden varit nödvändigt. Dessa tilltag har i ett av fallen, i Nockeby, lett till rättsprocesser i vilket Stockholms stad krävt skadestånd på miljonbelopp av den ansvarige personen.

Till bakgrund av de återkommande olovliga trädfällningar har Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) tagit initiativ till att ge Trafikkontoret i Stockholms stad i uppdrag att ta fram en stadsövergripande handlingsplan som reglerar förhållningssätt, rutiner m.m i samband med olovliga trädfällningar för att stävja utvecklingen och säkra skyddet för Stockholms träd för kommande generationers stockholmare.

Ett uppdrag har också givits att utveckla en stockholmsmodell för trädvärdering som tar hänsyn till kulturhistoriskt värde, symboliskt värde och andra faktorer som därigenom kan innebära högre skadeståndsanspråk från staden på personer eller grupper av personer som olovligen fällt träd i Stockholm.

I de tre fallen av olovliga så kallade trädmord har en gemensam faktor varit att träden stört boendes utsikt. Fenomenet med att individer eller grupper av individer tar sig friheten att fälla träd har drabbat flera internationella storstäder, däribland Sidney i Australien.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222