Skip to main content

Regina Kevius inledningsanförande i budgetfullmäktiges idrottsdebatt 25 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 20:57 CET

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad

Regina Kevius (M), Idrottsborgarråd

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD 24-25 NOVEMBER

REGINA KEVIUS INLEDNINGSANFÖRANDE I BUDGETFULLMÄKTIGES IDROTTSDEBATT 24-25 NOVEMBER
Det talade ordet gäller

Ordförande, fullmäktige – och stockholmare!

Stockholm är en fantastisk evenemangs- och idrottsstad. Vår stad har inte bara en särställning i Sverige vad gäller internationella evenemang, utan faktiskt i hela Norden. Det ska vi vara stolta över och ta tillvara.

Som ni alla vet så växer Stockholm kraftigt. Oftast brukar vi – som i gårdagens stadsbyggnadsdebatt – tala om vilka krav det ställer på bostadsbyggandet.

Men det ställer också krav på platser för människor att koppla av, promenera, picknicka – eller idrotta.

Lisa och Lars i Liljeholmen 2012, som vi bekantade oss med igår, ska ha nära till platser för idrottande.

Lisa vill ha cykelavstånd till korpfotbollens konstgräsplan. Lars vill nära till utegymmet och till strandbadet mitt i stan. Båda vill kunna promenera med barnvagnen till simhallen när det blir dags för babysim.

De senaste åren har vi satsat väldigt mycket för att skapa bättre idrottsmöjligheter för stockholmarna. Antalet konstgräsplaner har mer än tiofaldigats de senaste tio åren.

Särskilt stolta kan vi vara över att hälften av investeringarna numera går till tjejers och kvinnors idrottande.

Vi investerar nu, inom ramen för Stimulans för Stockholm, en halv miljard i upprustning av sim- och idrottshallar.

Och arbetet pågår för fullt med den nya Stockholmsarenan.

Vi gör mycket. Våra kritiker kan naturligtvis alltid kräva att vi gör ännu mer. Men jag vill flytta fokus. Vi tycker inte att idrottspolitiken bara ska handla om kvantitet. Det är hög tid att vi talar om kvalitet.

Fullmäktige! Hur många av er spelar i ett korplag? Hur många känner en tonåring som är välkommen att börja idrotta som nybörjare, utan att elitsatsa?

Frågan vi ska ställa oss är: vilka ändamål tycker vi att det är rätt att prioritera? Hur använder vi stockholmarnas skattepengar på bästa sätt?

Vi ska satsa på både bredd och spets i idrotten. Byggandet av Stockholmsarenan och dialogen med Djurgårdens IF om en egen arena på Östermalm är några exempel på hur vi skapar goda förutsättningar för elitidrotten.

Vi måste samtidigt fråga oss om det verkligen i första hand är elitidrotten, med sina goda möjligheter till sponsring från näringslivet, som ska stödjas av skattebetalarna.

Vi måste bli tydligare i hur vi prioriterar både investeringar och föreningsstöd för att skapa bredd. Vi måste driva en idrottspolitik som underlättar för Lisa och Lars att idrotta och röra sig på fritiden.

Det är därför som vi i denna budget gör allvar av vallöftet om att införa en idrottsbonus, med inspiration från hur kulturbonusen har fungerat.

Idrottsbonusen ska stimulera föreningarna att öka sina intäkter från andra än kommunen, exempelvis näringslivet. I samband med att vi utarbetar idrottsbonusen ska vi också se över hur hela föreningsstödet kan förändras för att styra mot våra idrottspolitiska mål.

Föreningsstödet ska utformas så att det uppmuntrar breddidrott också i högre åldrar. Det ska belöna mer jämställt idrottande. Och det ska ge bättre samarbete mellan idrottsrörelsen och skolan.

Eftersom jag också är stadsbyggnadsborgarråd vill jag även se över hur vi prioriterar idrottsinvesteringarna. Byggandet av nya stadsdelar eller nybyggnad av idrottsanläggningar ska ske där behoven är som störst – på grund av eftersatt underhåll eller inflyttning av nya invånare eller där det finns många barn.

För det är ju stockholmarna som ska använda sig av stadens idrottsanläggningar.

Det är för familjer som Lisa och Lars – och deras barn – som vi ska utveckla, bygga nytt och tänka nytt.

Lisas och Lars barn ska inte behöva bilskjuts till fotbollsträningen eller dansen. Det ska finnas nära dem.

Då måste vi bli bättre på att ta reda på vilka stadsdelar och vilka idrotter som har störst behov. Var behövs det nya konstgräsplaner? Vilka platser vore bäst för utegym? Är fördelningen rättvis mellan olika idrotter.

Det är sådana frågor, som inte bara kan sammanfattas i tabellverket idrottsnämndens investeringsplan, som vi måste ställa och få svar på.

Bara så kan vi säkerställa att våra investeringar verkligen gör nytta – för Lisa och Lars, deras barn, och alla andra stockholmare.

Med de orden, ordförande, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för idrottsnämnden!

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222