Skip to main content

Regina Kevius (M): Beslut om förskola, skola och nya bostäder i Årstaberg

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 15:58 CEST

Stadsbyggnads- och idrottsroteln
Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)

Stockholm växer snabbt och behovet av både bostäder och skolor är stort. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni fattades beslut om att påbörja planeringen av 730 nya bostäder, en förskola med 16 avdelningar och en grundskola med plats för 1 200 elever.

– Liljeholmen har ett stort behov av både förskolor och skolor. Därför känns det bra att vi nu påbörjat planeringen för permanenta skolbyggnader för stadsdelens barn och unga, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att hålla hög produktionstakt för bostäder och att vi verkar för en blandad stadsbebyggelse. I detaljplanen ingår också 730 nya bostäder, med lokaler i bottenplan, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta
Beslutet att starta planarbetet gäller fastigheterna Packrummet 9-12 och del av Årsta 1:1 i Årstaberg, Liljeholmen.

81 700 kvm BTA (bruttoarea) bostäder med ca 730 lägenheter
3 380 kvm BTA förskolor (16 avdelningar)
2 900 kvm BTA lokaler
13 300 kvm BTA garage med ca 500 PPL
75 PPL på kvartersmark
11 200 kvm BRA (bruksarea) F-9 skola med fyra parallellklasser för ca 1 200 elever

Möjlig byggstart 2015.

Se ärendet i sin helhet som bifogad PDF-fil.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

 


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument