Skip to main content

Regina Kevius (M): Bygglov för 183 studentbostäder i Bredäng

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 07:00 CEST

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Vid Stockholms universitet och högskolor utbildas framtidens arbetskraft. Stockholms stad arbetar hårt och målmedvetet för att skapa fler bostäder för studenter. Som ett led i detta arbete väntas därför bygglov ges för 183 studentbostäder i Bredäng på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni.

Studentbostadsfrågan är väldigt viktig och jag är glad över att vi nu kan bevilja bygglov för 183 studentbostäder i Bredäng, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Studenter efterfrågar lägenheter nära kollektivtrafiken. De här bostäderna kommer att ligga en dryg kilometer från Sätra T-bana. Bostäderna har getts en omsorgsfull gestaltning och tillsammans skapar de olika byggnaderna ett småskaligt stadslandskap med mellanliggande torg och mötesplatser, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta
Stadsbyggnadsnämnden väntas den 13 juni bevilja tidsbegränsat bygglov för 15 moduler i 2-4 våningar med sammanlagt 183 studentbostäder vid Björksätravägen 22 i Bredäng. Till projektet hör en karaktärsfull markbearbetning med rödmålade hårdgjorda ytor, gräs/vegetation och cykelparkering.

Presskontakt:
M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222