Skip to main content

Regina Kevius (M): Intressant förslag till utvecklingen av Aspudden och Midsommarkransen

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 09:51 CET

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

En ny skola, 57 nya förskoleavdelningar och drygt 1300 nya bostäder. Det är en del av förslaget till utveckling av stadsdelarna Aspudden och Midsommarkransen som idag går ut på samråd. Programmet bygger på intentionerna i Promenadstaden och följer strategin fortsätt att stärka centrala Stockholm, som bland annat innebär att flera närförorter förstärks.

– Hittills har programarbetet för Aspudden-Midsommarkransen kännetecknats av en god dialog med nuvarande och framtida boende i området. Jag vill uppmuntra alla som bor eller vill bo i Aspudden-Midsommarkransen att vara med när vi fortsätter med planerna, både genom att skicka in synpunkter men också genom att delta på samrådsmötet i november, säger Regina Kevius (M) stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

I stadsbyggnadskontorets samrådsförslag föreslås att stadsdelarna förtätas med mellan 1 300 och 1 600 nya bostäder. En ny skola placeras centralt, vilket ger bra förutsättningar för elever från ett stort upptagningsområde. I programmet finns också totalt 57 nya förskoleavdelningar, varav 37 i fristående byggnader. Flera förskolor i stadsdelarna har idag ett tidsbegränsat bygglov som går ut inom de närmaste åren. Förslaget innebär fler förskoleavdelningar än vad behovet beräknas till, vilket ger en god planberedskap för framtida barnkullar.

– Jag är glad över planerna för drygt 1300 nya bostäder i Aspudden och Midsommarkransen. Dock är det viktigt att vi planerar utifrån en helhetslösning som gynnar så många människor som möjligt, till exempel genom upprustade grönområden och bättre gång- och cykelbanor samt utvecklad närservice som fler caféer och småbutiker, säger Regina Kevius (M) stadsbyggnadsborgarråd  i Stockholm.

Fakta
Programmet för stadsdelarna Aspudden och Midsommarkransen är på samråd mellan den 30 oktober och den 28 december 2012. Som grund till programmet ligger bland annat den tidiga dialog som genomfördes i stadsdelarna den 16 april i år. Omkring 150 boende i Aspudden och Midsommarkransen deltog i dialogen.
Mer information om dialogen och om programarbetet finns på följande länk. 

Den 15/11 hålls ett samrådsmöte, där boende är välkomna att diskutera förslaget med representanter från Stockholms stad och med gamla och nya grannar.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222