Skip to main content

​S säger nej till 600 nya bostäder i city

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2017 13:41 CET

Den 23 november beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planerna på att renovera Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, vilket innebär att fastigheten fortsatt kommer att vara kontor istället för bostäder. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten säger alltså nej till 600 nya citynära bostäder. Moderaterna vill istället att planerna på att skapa nya bostäder i city återupptas och röstade emot förslaget.

- Som politiker har vi ett stort ansvar att tillgodose de behov och önskemål som stockholmarna har. Att skapa fler bostäder i innerstadens centrala lägen är just en sådan sak, samtidigt som vi vet att stadsdelar utanför innerstaden behöver fler arbetsplatser. Socialdemokraterna säger nej till 600 nya bostäder i city och 1400 nya arbetsplatser ytterstaden. Det är oansvarigt, särskilt som vi vet att nyttan för stockholmarna är större med bostäder än ett kommunalt tjänstemannahus på just den här platsen, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Att flytta ut förvaltningslokaler ut från city är en viktig strategisk åtgärd. Genom att flytta sina förvaltningar ut ur centrum kan staden visa en tydlig ambition att finnas nära alla medborgare i Stockholm, inte bara innerstadsborna. Det var något som vi i Alliansen drev i majoritet, men nu verkar det som att Socialdemokraterna helt vänder stockholmare utanför innerstaden ryggen, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Fakta

År 2013 fattade berörda nämnder ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt tekniskt nämndhus i nya Söderstaden och samtidigt utveckla Tekniska Nämndhuset (fastigheten: Klamparen 7) för bostadsändamål.

Det nya förslaget ligger, i likhet med beslutet från 2013, på drygt en miljard kronor. Mervärdet för stockholmarna eller på berörda förvaltningar är dock begränsat eftersom det nu förslaget inte innebär ett tillskott på bostäder och inte heller ger möjligheten att utveckla befintlig fastighet så att lokalerna blir ändamålsenliga och funktionsdugliga enligt dagens standard.

Förslaget till ombyggnad av Tekniska Nämndhuset motsvarar behovet av cirka 1 400 framtida arbetsplatser, som nu inte hamnar i ytterstaden. Prognosen om 1 400 anställda gäller för 2018, och enligt stadens årsredovisning hade de tekniska förvaltningarna 1 344 personer anställda år 2015. Det förefaller högst troligt att antalet på tre år skulle öka med mer än 56 medarbetare, och dessutom förväntas huset inte stå klart förrän 2023. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222