Skip to main content

Sten Nordin: Arbetslösheten minskar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 15:19 CEST

–  Att arbetslösheten minskar för första gången sedan början på 2008 är det mest glädjande beskedet i Stockholmskonjunkturen. Fler i arbete innebär mycket positivt både för den enskilde individen och för vår gemensamma välfärd.

Det säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) med anledning av att SBR (Stockholm Business Region) i dag har presenterat Stockholmskonjunkturen för andra kvartalet 2010. Den visar på en fortsatt tillväxt för Stockholm. Den samlade lönesumman för staden fortsätter växa och arbetslösheten har börjat minska.

– I vårt växande Stockholm ökar sysselsättningen och lönesumman samtidigt som Stockholm växer med 35 000 invånare per år. Det känns oerhört positivt att så många vill flytta hit och ännu bättre att Stockholms arbetsmarknad är så stark att den ökar tillsammans med våra nya invånare, säger Sten Nordin.

Ur rapporten:

I Stockholm fortsätter den långsiktiga trenden med ökad sysselsättning. Under andra kvartalet 2010 ökade antalet sysselsatta invånare med 2,0 procent i Stockholms län och med 2,3 procent i Stockholms stad jämfört med samma kvartal 2009. Det betyder 20 900 fler sysselsatta invånare i länet, varav 10 600 i staden. I övriga landet bröts den negativa utvecklingen och sysselsättningen ökade med 0,3 procent.

Under andra kvartalet 2010 var 3,9 procent av arbetskraften, 15-74 år, öppet arbetslösa i Stockholms län, varav 4,1 procent i Stockholms stad. Arbetslösheten minskade därmed med två tiondelar jämfört med förra kvartalet. I övriga landet ökade den öppna arbetslösheten något, till 5,6 procent.

Av de 44 675 öppet arbetslösa i Stockholms län var 14 250 långtidsarbetslösa och 5 695 ungdomar, 15-24 år. I Stockholms stad var 20 514 öppet arbetslösa, varav 6 464 långtidsarbetslösa och 2 206 ungdomar, 15-24 år. Såväl antalet långtidsarbetslösa som antalet ungdomsarbetslösa minskade i länet och staden jämfört med första kvartalet 2010.

 

Stockholmkonjunkturen finns att ladda ner i sin helhet här: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

 

Presskontakt Sten Nordin: Helena Widegren, 076-12 29 878

Moderaterna i Stockholms stad
Presskontakt Sten Nordin: Helena Widegren, 076-12 29 878
Presskontakt Ulla Hamilton och Kristina Alvendal: Helena Söderblom (tidigare Öman), 076-12 29 222
Presskontakt Joakim Larsson och Ulf Kristersson: Oliver Carrà, 08-508 29 202, vidarekopplad till mobiltelefon