Skip to main content

Sten Nordin: Kvalitet och närhet ledsjärnor för moderat förskola

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2010 13:50 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Sten Nordin (M), finansborgarråd

Kvalitet och närhet ledsjärnor för moderat förskola

– Jag vill under nästa mandatperiod storsatsa för en barnomsorg som passar barn och föräldrar bättre. Det blir tydliga krav på att barn ska kunna få förskoleplats nära hemmet eller föräldrarnas arbete, och att barn till föräldrar med oregelbundna arbetstider ska få tillgång till omsorg på tider som passar dem, säger Sten Nordin, Finansborgarråd (M).

Moderaterna vill under nästa mandatperiod lägga stor kraft på att utveckla barnomsorgen och skolbarnomsorgen. Kontakten mellan förälder och förskola ska bli starkare. Det ska också gå lättare att få förskola nära sin bostad eller arbetsplats liksom förskoleplats på oregelbunden arbetstid.

– Kvaliteten i den pedagogiska verksamheten ska stärkas både i förskolan och på fritids. Föräldrar ska lättare kunna få information från förskolan hur det går för barnen och hur de utvecklas. Jag vill även utveckla mål för hur många förskolebarn det ska gå per utbildad förskolelärare, säger Sten Nordin (M).

– På fritids behöver vi öka personaltätheten och andelen utbildade fritidspedagoger ska höjas från dagens drygt var tredje till minst varannan. Sen måste vi också titta på hur vi kan satsa på mer läxhjälp efter skolan och att anpassa barnomsorgen till ensamstående föräldrars vardag, säger Sten Nordin (M).

En moderat förskola

Viktiga delar i den moderata förskolevisionen inför nästa mandatperiod är bland annat storsatsningar på pedagogisk kvalitet, krav på regelbundet informationsutbyte mellan förskolan och föräldrarna, utveckla mål för hur många förskolebarn det ska gå per utbildad förskolelärare samtidigt som målen om barngruppernas storlek kvarstår, samt pröva ett förskolesamarbete med de större arbetsplatserna i kommunen. Genom en mer flexibel förskola ska Stockholms föräldrar kunna tillbringa mer tid med sina barn, och minska skjutsande och stressen i vardagen.

Se bifogat PM om Moderaternas satsning på förskolan och fritids för de kommande fyra åren.

Bifogade filer

PDF-dokument