Skip to main content

Sten Nordin (M)/ Anna König Jerlmyr (M): Stockholms stad gör omfattande satsningar för att motverka cannabisbruk

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 06:00 CET

Finansroteln

Finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Socialroteln

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms stad har i flera år arbetat förebyggande för att motverka cannabisbruk hos unga stockholmare. De senaste tre åren har närmare 25 miljoner kronor avsatts till detta ändamål. Den senaste tidens uppgifter om cannabisbruk på stadens skolor pekar på utmaningen med ungdomars inställning till cannabis.

– Att cannabisbruk blir allt mer accepterat bland stadens unga är mycket oroväckande och fullständigt oacceptabelt. Skolan ska vara en trygg miljö för våra barn och unga. Den måste vara drogfri. Cannabis är en drog men tyvärr har allt för många inställningen att den är ofarlig. Vi måste gemensamt arbeta för att bryta trenden hos Stockholms ungdomar, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande. 

– Stockholms stad har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att minska cannabisbruk bland unga. Vi riktar stora delar av satsningarna mot föräldrarna eftersom de har huvudansvaret för barnen. Jag tänker inte ge mig innan vi ser en större attitydförändring hos våra unga när det gäller användandet av narkotika, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Fakta

I Budget 2012 satsade Stockholms stad fem miljoner kronor på förebyggande arbete. Vilket följdes upp med 10 mnkr i budget 2013, en ramhöjande satsning för vidare arbete under 2014.

-  Arbetar inriktat med informationskampanjer och material mot såväl stadens medarbetare som föräldrar och ungdomarna.

-  Stockholms Tobaks-, Alkohol- Narkotiskapolitiska program, STAN-programmet som grund

-  Trestadssamarbetet – Stockholm, Göteborg och Malmö – för att minska ungdomars cannabismissbruk.

-  Preventionssamordnare eller kontaktpersoner i alla Stockholms stadsdelsnämnder

-  Stärkt Maria Ungdoms föräldrautbildning om Cannabis

-  Tobakspreventivt arbete

Våren 2013 beslutade socialnämnden en plan för minskat cannabisbruk bland unga. Planen innefattar arbete för att stärka kunskap och medvetenhet hos föräldrar, ungdomar och professionella men även förslag på utredningar av samband mellan unga och cannabisbruk samt hur staden än mer effektivt kan nå ut med information.

Planen innehåller bland annat förslag om:

·  Öka föräldrars kunskap och medvetenhet om narkotika

·  Utöka föräldrautbildningen om cannabis vid Maria Ungdom

·  Ta fram ett samtal webbaserat informationsmaterial för skolor

·  Lokala utbildningar i stadsdelarna

·  Förstärka och utveckla generella föräldrastödsprogram för tonårsföräldrar

·  Utreda hur ökad närvaro i sociala medier och utveckling av appar

·  Utöka kunskapen om faktorer som samvarierar med cannabismissbruk. Exempelvis kommer skolfrånvaro att analyseras.

·  Utveckla preventionsprogrammet EFFEKT till att även ta upp frågor om tobak och cannabis samt att fortsätta spridningen av EFFEKT.

·  Utbildningsinsatser för personal inom försörjningsstöd och medborgarvärdar

Mer information finns på www.stockholm.se/nejtillcannabis

Presskontakt

Markus Jonsson, 076-12 29 201 och Sylvia Rezania, 076 12 29 200

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222