Skip to main content

Sten Nordin (M): Bostadslots underlättar för bostadsbyggande i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 08:30 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

En nyinrättad tjänst som bostadslots ska underlätta bostadsbyggandet i Stockholms stad. Tillsammans med utökat stöd på stadsbyggnadskontoret kommer fokus ligga på tydligare uppföljning, utvecklade metoder och direktkontakt med byggherrar som upplever att projekt avstannat. Bostadslotsen är en viktig del i stadens satsning för ett ökat bostadsbyggande. Målet är 100 000 nya bostäder till år 2030. 

– Vi avsatte 50 mnkr i budget 2013 för att säkerställa en höjd ambitionsnivå för bostadsbyggandet. En effektivare exploaterings- och planprocess är en viktig del i denna målsättning och här kommer de nya tjänsterna in. Genom att utveckla metoder och rutiner för skärpt uppföljning samt vara en direktkontakt för de byggherrar som upplever att projekt avstannat får vi en helt ny överblick och kan sätta in åtgärder i enskilda projekt, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Stockholm bygger och vi  tar ett stort ansvar vad gäller att producera bostäder. Vi nådde vårt bostadsmål för föregående år i och med drygt 4300 färdigställda bostäder och kommer nå det även i år. Redan nu har vi dessutom nått årsmålet för antalet markanvisningar om dryga 4000 bostäder. Vårt mål är klart och tydligt, vi ska skapa 100 000 nya bostäder till 2030, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Fakta
Bostadslotsen placeras på Exploateringskontoret med uppgift att:

-  följa upp processen ”från idé till färdig bostad” dvs. ta ett helhetsgrepp i uppföljningen av bostadsbyggnadsmålen

-  utgöra en tydlig ingång för byggherrar som upplever att processen stannat upp

-  ta fram underlag för åtgärder i enskilda projekt eller i strukturer och processer som stannat upp

Bostadslotsen arbetar i sin tur nära en nyinrättad befattning på stadsbyggnadskontoret, med uppgift att utveckla metoder, teknikstöd och rutiner för skärpt uppföljning.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom Moderaternas pressjour 08-508 29 222.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222