Skip to main content

Sten Nordin (M): Den växande staden Stockholm ska vara hållbar också i framtiden

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 14:36 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

Idag arrangerade Stockholms stad ett Framtidsseminarium med fokus på hållbar utveckling i den växande staden. Stockholm, som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbete, deltar i flera internationella studier på temat grön tillväxt. Vid dagens seminarium presenterade bland annat London School of Economics (LSE) sin rapport ”Stockholm Green Economy Leader Report”.

– Stockholm har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Utnämningen till Europas första miljöhuvudstad 2010 befäster den bilden. Satsningar på miljöprofilområden som Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, införandet av en cykelmiljard och pilotprojekt för att omvandla matavfall till biogas visar på bredden av det hållbarhetsarbete som bedrivs, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Stockholm växer och beräknas vara en miljonstad redan till år 2024. Detta ställer stora krav på oss som stad om vi även fortsatt ska kunna kombinera minskad miljöpåverkan med ekonomisk tillväxt och social hållbarhet, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– I detta arbete utgör rapporter som London School of Economics ”Stockholm Green Economy Leader Report” en god grund, då våra styrkor och svagheter kartläggs. Det är glädjande att rapporten identifierar Stockholm som ledande i sju av åtta viktiga drivkrafter för att vara en ”grön ledare”. Samtidigt konstateras att det finns områden som kan förbättras, t.ex. vad gäller energi- och resurseffektivitet, och dessa rekommendationer kommer vi att ta till oss, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Se länk till rapporten: http://www.stockholm.se/framtidsutredningen

Presskontakt:
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222