Skip to main content

Sten Nordin (M): Ett Framtidsuppdrag för Stockholm bortom miljonstaden 2024

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 14:00 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Kommunstyrelsens ordförande finansborgarrådet Sten Nordin (M) 

Redan 2024 kommer Stockholm vara en miljonstad och stadens existerande visionsstrategi till fullo realiserad. Nu ska därför Stockholms stad till följd av ett uppdrag i Budget 2013 ta fram en ny stadsövergripande vision för Stockholm bortom miljonstaden, efter 2024.

– Vi har kommit fram till att vi redan 2013 ska utvärdera den strategi som legat till grund för Stockholms utveckling. Konkurrensen internationellt är gränslös för människor och företag. Framtidsuppdragets syfte är att stärka stadens förutsättningar bortom miljonmålet, säger kommunstyrelsens ordförande finansborgarrådet Sten Nordin (M).

I dag talar finansborgarrådet Sten Nordin (M) vid en internationell nätverksträff mellan staden och näringslivet, Stockholm Business Region Development Day, för företag som etablerat sig i Stockholm. På mötet i dag kommer Sten Nordin presentera hur Stockholms stad ska behålla sin ledande position som tillväxtmotor även efter 2024.

– I arbetet med Framtidsuppdraget kommer staden behöva många stockholmares hjälp med nya tankar och idéer om hur vår stad ska växa. Inte minst dialog med företagen är viktigt i den processen, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Presskontakt:
Håkan Filipsson, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 

Om Framtidsuppdraget i Budget 2013 för Stockholms stad i korthet

  • I budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015 för Stockholms stad ges Kommunstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden genomföra en samlad utvärdering av Vision Stockholm 2030.
  • Utvärderingen och en ev. uppdatering av visionen ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2014 med en delrapport under 2013.
  • Kommunstyrelsen ska inom ramen för denna utvärdering även inleda ett arbete med framtagande av underlag för en ny vision för hur Stockholm ska utvecklas när Stockholm väl har blivit en miljonstad, vilket beräknas inträffa 2024.
  • Utformningen av framtidsuppdraget ska presenteras i samband med delrapporteringen av utvärderingen för Vision 2030 under första halvåret 2013.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222